NumarDataTitlu
11003/04/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria în municipiul Mediaș” Deschide
10903/04/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală str. Aurel Vlaicu –etapa I municipiul Mediaș” Deschide
10803/04/2018privind modificarea HCL nr. 92/2017 privind aprobarea depunerii la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a solicitărilor pentru finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivelor de investiţii şi aprobarea dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din Municipiul Mediaş Deschide
10703/04/2018privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Moșnei (Eleșteu) Deschide
10603/04/2018privind modificarea art.1 la HCL nr. 95/2018 - privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” Deschide
10515/03/2018privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la convenția definitivă nr.880/2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj-Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și modificarea art.2 din HCL nr.64/2018 privind soluționarea cererii de acordare a subvenției de la bugetul local în temeiul Legii nr.34/1998. Deschide
10415/03/2018privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Mediaș Deschide
10315/03/2018privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Mediaș Deschide
10215/03/2018privind punerea în aplicarea a Sentinței civile nr.1072/17.05.2017 privind locuința de serviciu situată pe strada Bastionului nr.4 bl. 6 sc. A et. 2 ap. 12. Deschide
10115/03/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2018. Deschide
10015/03/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
9915/03/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaș pe str. Predeal nr.2 blocul 6 și str. Predeal nr.2 blocul 7. Deschide
9815/03/2018privind prelungirea duratei Contractului de administrare nr.81/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială. Deschide
9715/03/2018privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș administrate de Spitalul Municipal Mediaș Deschide
9615/03/2018privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în municipiul Mediaș. Deschide
9515/03/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” Deschide
9415/03/2018privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu pe raza Municipiului Mediaș. Deschide
9315/03/2018privind prelungirea duratei contractelor de administrare nr.10389/2005 și nr.56/2008 încheiate între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș pentru imobilele - Spitalul Municipal Mediaș și Policlinica Municipală Mediaș situate în Mediaș str. Cloșca nr.2 Deschide
9215/03/2018privind validarea mandatului de consilier al domnului Dobai Paul-Adrian şi depunerea jurământului Deschide
9115/03/2018privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Pasc Viorel Deschide
9008/03/2018privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire de locuințe” str. Piloților fn. Deschide
8908/03/2018privind aprobare actualizare P.U.Z. „Construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii” str. Gheorghe Lazăr fn Deschide
8808/03/2018privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 100/2017 privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş Deschide
8708/03/2018privind modificarea HCL nr.237/2014 prin care s-au aprobat măsurile necesare realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu Regiunea Nord și Est în perioada 2014-2020 Deschide
8608/03/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE REȚEA POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ ZONA VITROMETAN – STRADA CIBIN – MUNICIPIUL MEDIAȘ” Deschide
8508/03/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ ZONA VITROMETAN – STRADA VLĂDEASA – MUNICIPIUL MEDIAȘ” Deschide
8408/03/2018privind aprobarea proiectului la faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” Deschide
8308/03/2018privind aprobarea studiului ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Mediaș” Deschide
8208/03/2018privind aprobarea proiectului ”Studiu de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș” Deschide
8108/03/2018privind completarea anexei nr. 8 la HCL nr. 449/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 146/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 Deschide
8008/03/2018privind suplimentarea bugetului din venituri şi cheltuieli la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş pe trimestrul I 2018 Deschide
7908/03/2018privind transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției investiției a terenului proprietatea Municipiului Mediaș în suprafață de 10.932 mp situat pe str. Gh. Lazăr fn. către Agenția Națională pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii Deschide
7808/03/2018privind revocarea dreptului de concesiune asupra unui teren cuprins în anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011 Deschide
7715/03/2018privind suplimentarea bugetului local pe anul 2018 Deschide
7626/02/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire sală de evenimente festive împrejmuire racorduri utilități” str. Titus Andronic fn Deschide
7526/02/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z. „Construire hală de producție și locuinţe” șoseaua Sibiului fn. Deschide
7426/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ZONA GURA CÂMPULUI – STRADA FELEAC-MUNICIPIUL MEDIAȘ”. Deschide
7326/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE LA BLOCURILE ANL STRADA PREDEAL- MUNICIPIUL MEDIAŞ”. (adoptată cu un număr de 20 voturi „pentru” - din numărul total de 21 consilieri în funcţie). Deschide
7226/02/2018privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale – municipiul Mediaş Deschide
7126/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE PNEUMOLOGIE” Deschide
7026/02/2018aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2018. Deschide
6926/02/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș Deschide
6826/02/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş. Deschide
6726/02/2018privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2018 al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret. Deschide
6626/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Română Pentru Persoane Cu Handicap Mintal (ARPEHAM) Deschide
6526/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Phoenix Speranţa Deschide
6426/02/2018privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2018 Deschide
6326/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaş. Deschide
6226/02/2018privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2018 categoriei de pensionari cu venitul de până la 600 lei/lună Deschide
6126/02/2018privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018. Deschide
6026/02/2018privind darea în folosință a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.1 ap.3 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș. Deschide
5926/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea bunurilor în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș Deschide
5826/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș. Deschide
5726/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a II-a ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș. Deschide
5626/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș. Deschide
5526/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții. Deschide
5426/02/2018privind concesionarea unui imobil situat în Mediaș str. V. Madgearu nr. 4 societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș Deschide
5326/02/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 80/2013 încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 cu destinația de ”Galeria de Artă”. Deschide
5226/02/2018privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2017-comunicată de Institutul Național de Statistică pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș proprietate a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Deschide
5126/02/2018privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţa ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20 Deschide
5026/02/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
4926/02/2018privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2017. Deschide
4826/02/20182018 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2018 Deschide
4726/02/2018privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Mediaș” domnului Octavian Șerban. Deschide
4607/02/2018privind modificarea HCL nr.103/2008 privind actualizarea şi republicarea Regulamentului de administrare şi utilizare a căilor publice de comunicaţie în municipiul Mediaş Deschide
4507/02/2018privind completarea HCL nr. 450/2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la parcarea autovehiculelor pe străzile: J. Honterus I.Ghe. Duca N. Iorga M. Kogălniceanu Deschide
4407/02/2018privind completarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea noului Regulament de acces în zona restricţionată din Piaţa Regele Ferdinand I a Municipiului Mediaş Deschide
4307/02/2018privind completarea HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaş – anexa 2 – Secțiunea Terenuri Deschide
4207/02/2018privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu Deschide
4107/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2017 Deschide
4007/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/2017 Deschide
3907/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/2017 Deschide
3807/02/2018privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018 Deschide
3729/01/2018privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul Tehnologic Automecanica și SC Automecanica Mediaș SA pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual Deschide
3629/01/2018privind aprobarea participării municipiului Mediaș la proiectul ” Debating European Democracy” în cadrul Programului ”Europa pentru Cetățeni” și a cheltuielilor legate de proiect Deschide
3529/01/2018privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş Deschide
3429/01/2018privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş Deschide
3329/01/2018privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017-venituri proprii al Spitalului Municipal Mediaș în anul 2018 Deschide
3229/01/2018privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2018 Deschide
3129/01/2018privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017-venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș în anul 2018 Deschide
3029/01/2018privind completarea HCL nr. 450/2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la parcarea autovehiculelor pe străzile: J. Honterus I.Ghe. Duca N. Iorga M. Kogălniceanu Deschide
2929/01/2018privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL 337/2007 în sensul modificării traseului L14 și introducerii a două trasee noi denumite L14M și L14P Deschide
2829/01/2018privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sibiu Regiune Gastronomică Europeană” Deschide
2729/01/2018privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16.621/2007 cu Condiții specifice de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în satul aparținător Ighișu Nou Deschide
2629/01/2018privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA de a negocia și aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și desemnarea reprezentanților municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA Deschide
2529/01/2018privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON SRL Deschide
2429/01/2018privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol Deschide
2329/01/2018privind modificarea HCL nr.46/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de consultanță pentru proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile Deschide
2229/01/2018privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2018 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș Deschide
2129/01/2018privind luarea unei măsuri de suport și sprijin pentru pensionarii din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou cu venitul de până la 600 lei/lună pentru anul 2018 Deschide
2029/01/2018privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistență Socială Mediaș pentru anul 2018 Deschide
1929/01/2018privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare Deschide
1829/01/2018privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe suportată de părinți/reprezentanții legali ai copiilor acestora pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș Deschide
1729/01/2018privind prelungirea duratei contractuale pentru locuințele sociale și de necesitate conform Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare Deschide
1629/01/2018privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2018 în vederea creșterii calității vieții Deschide
1529/01/2018privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2018 Deschide
1429/01/2018privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 79/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș pentru imobilul situat în Mediaș str. Hermann Oberth fn cu destinația de Cimitirul Eroilor Deschide
1329/01/2018privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr.77/2013 încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială pentru imobilul situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 Deschide
1229/01/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008 încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială Deschide
1129/01/2018privind transmiterea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș a unor suprafețe de teren proprietatea publică a Municipiului Mediaș pe care se vor amplasa automate de parcare Deschide
1029/11/2018privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2018 și Prețurile de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a municipiului Mediaş pentru anul 2018 Deschide
929/01/2018privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a Municipiului Mediaş Deschide
829/01/2018privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş str. Călugăreni nr. 2 bl.59 sc. B ap. 33 str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str. Turnului nr. 1 ap. 1 şi str. Păstorilor de jos nr. 30 Deschide
829/01/2018privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş str. Călugăreni nr. 2 bl.59 sc. B ap. 33 str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str. Turnului nr. 1 ap. 1 şi str. Păstorilor de jos nr. 30 Deschide
729/01/2018privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuinţele ANL situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26 str. Predeal bl. 9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14 Deschide
629/01/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
529/01/2018privind concesionarea unei suprafețe de teren situată în Mediaș str. Târgului fn aflată în domeniul public al municipiului Mediaș societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș Deschide
429/01/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ în Mediaş str. Nicolae Iorga nr. 17 Deschide
329/01/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2 Deschide
229/01/2018privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice Deschide
129/01/2018privind validarea Dispoziţiei nr.130/08.01.2018 Deschide