NumarDataTitlu
44817/12/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele provenite din sponsorizări la Clubul Sportiv Municipal Mediaș. Deschide
44717/12/2018privind scăderea din evidențele contabile a clienților neîncasați Deschide
44617/12/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” și însușirea acestuia de către Consiliul Local Mediaș. Deschide
44517/12/2018privind supunerea spre aprobare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș pe anul 2019. Deschide
44417/12/2018privind completare tarife/prețuri la HCL nr.395/10.12.2018. Deschide
44317/12/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
44217/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Dorobanților (C.T.Vitro II). Deschide
44117/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Tomis (C.T.G.Câmpului). Deschide
44017/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.22. Deschide
43917/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.12. Deschide
43817/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr.1. Deschide
43717/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Avram Iancu nr.60. Deschide
43617/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Avram Iancu nr.110. Deschide
43517/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr.4. Deschide
43417/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Fundătura Policlinicii nr.7. Deschide
43317/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str.Horea nr. 6. Deschide
43217/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș Șoseaua Sibiului nr. 2. Deschide
43117/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.23. Deschide
43017/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Petofi Sandor nr.18. Deschide
42917/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Petofi Sandor nr.5. Deschide
42817/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr.41. Deschide
42717/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr.21. Deschide
42617/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Johannes Honterus nr.6. Deschide
42517/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihai Viteazu nr.16. Deschide
42417/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Mihai Viteazu nr.4. Deschide
42317/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Gheorghe Doja nr.15. Deschide
42217/12/2018privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2019 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. Gheorghe Doja nr.7. Deschide
42117/12/2018privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 138/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019. Deschide
42017/12/2018privind aprobarea modificării tarifelor practicate în transportul public local din municipiul Mediaș aprobate prin HCL 258/2017 și modificate prin HCL nr.195/2018 . Deschide
41917/12/2018privind modificarea şi completarea începând cu data de 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
41817/12/2018privind rectificarea bugetului local și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe trim. IV anul 2018. Deschide
41717/12/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z ”Dezmembrare teren pentru construire de locuințe” strada Ghioceilor fn. Deschide
41617/12/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire imobil locuințe colective mici S+P+2E” str. Emil Racoviță fn. Deschide
41517/12/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str. Piloților fn. Deschide
41417/12/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str. Intrarea Aviației fn. Deschide
41317/12/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință anexe împrejmuire și podeț pentru acces auto și pietonal” str. Emil Racoviță fn.. Deschide
41217/12/2018privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Mediaş de a vota „pentru” modificarea – conform avizelor ANRSC Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare completat prin Actul Adițional – cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară - HCL nr. 304/2018 respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat - HCL nr. 305/2018 în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”. Deschide
41117/12/2018privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș. Deschide
41017/12/2018privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș administrate de Spitalul Municipal Mediaș. Deschide
40911/12/2018privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Spitalului Municipal Mediaş. Deschide
40817/12/2018privind acordarea avizului consultativ în vederea atribuirii titlului ”Colegiu” unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” Mediaș. Deschide
40717/12/2018aprobarea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 7.840/29.05.2017. Deschide
40617/12/2018privind repartizarea unei locuinţe sociale doamnei Vitan Niculeta conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Deschide
40517/12/2018privind aprobarea ”Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș pentru anul 2019. Deschide
40417/12/2018privind aprobarea convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Phoenix Speranța Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal filiala Mediaș Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centru de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș. Deschide
40317/12/2018privind soluționarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Deschide
40217/12/2018privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 5 bl. 2 sc. A ap. 2 Deschide
40117/12/2018privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș. Deschide
40017/12/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică. Deschide
39917/12/2018privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în lungime de 352 ml. aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș în scopul pozării unui cablu de fibră optică. Deschide
39817/12/2018privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018. Deschide
39717/12/2018privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2018. Deschide
39610/12/2018privind modificarea și completarea programului de desfășurare al ”Târgului de Crăciun” organizat în municipiul Mediaș ediția 2018 aprobat prin HCL nr. 387/2018. Deschide
39510/12/2018privind supunerea spre aprobare a taxelor/tarifelor pentru serviciile oferite de S.C. PIAȚA PRIM-COM S.A. MEDIAȘ la punctul de lucru ”Hanul Căprioarei” din strada Greweln nr.1 prin completarea cu anexa nr.2 la HCL nr. 452/2017-privind aprobarea taxelor/tarifelor pe anul 2018 Deschide
39410/12/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu sumele provenite din sponsorizări la Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Deschide
39310/12/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității de Asistență Medico-Socială pe trimestrul IV al anului 2018 Deschide
39210/12/2018privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2018. Deschide
39126/11/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică Deschide
39026/11/2018privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de instalații electrice la clădirea U – Aleea C-dor D.Moraru nr.9”. Deschide
38926/11/2018privind modificarea începând cu data de 15.11.2018 a Anexei nr.4.3. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
38826/11/2018privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției Poliția Locală Mediaș. Deschide
38726/11/2018privind aprobarea programului de desfășurare al ”Târgului de Crăciun” organizat în municipiul Mediaș ediția 2018 Deschide
38626/11/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe trimestrul IV anul 2018. Deschide
38526/11/2018privind declararea stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice şi juridice. Deschide
38426/11/2018privind modificarea și completarea Anexei nr.9 la HCL nr. 449/2017 reprezentând Regulamentul privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire la plata impozitului/taxei pe clădire a impozitului/taxei pe teren pentru persoanele fizice și juridice Deschide
38326/11/2018privind mandatarea primarului municipiului Mediaș ca reprezentant al municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea ”Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Sibiu”. Deschide
38226/11/2018privind aprobarea unui ajutor de urgenţă d-nei RADUȚ RODICA cu domiciliul în localitatea Mediaș str. Ciocârliei nr.27 județul Sibiu. Deschide
38126/11/2018privind soluţionarea unui schimb de locuinţă socială conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare Deschide
38026/11/2018privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.07.2018 – 31.12.2018. Deschide
37926/11/2018privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcția de Asistență Socială şi Asociaţia SFATUL BĂTRÂNILOR Mediaș în scopul organizării unor evenimente comune dedicate persoanelor vârstnice din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou. Deschide
37826/11/2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora la solicitarea Liceului Teoretic ”Axente Sever” Mediaș. Deschide
37726/11/2018privind adoptarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe precum și repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Mediaș. Deschide
37626/11/2018privind prelungirea duratei contractuale pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în domeniul public și privat al Municipiului Mediaș. Deschide
37526/11/2018privind aprobarea studiului de oportunitate și a raportului de evaluare în vederea concesionării unui teren – drum situat în municipiul Mediaș P-ța G. Enescu. Deschide
37426/11/2018privind valorificarea unui imobil situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 4. Deschide
37326/11/2018privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil (teren) situat în municipiul Mediaș Șoseaua Sibiului fn. Deschide
37226/11/2018privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului privat al municipiului Mediaș situat în Piața R. Ferdinand I nr. 31. Deschide
37126/11/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
37026/11/2018privind schimbarea destinației unui imobil și darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș. Deschide
36926/11/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” și modificarea Listei Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011”. Deschide
36826/11/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș aprobat prin HCL nr. 157/2001 – ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” și modificarea Listei Bunurilor de retur – anexă la ”Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011”. Deschide
36726/11/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș. Deschide
36626/11/2018privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Mediaş aprobat prin HCL nr. 157/2001 – ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” – Secțiunea Bunuri imobile. Deschide
36526/11/2018privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL situate în Mediaş str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. A ap. 7 str. Predeal nr. 2 bl. 7 ap. 10 și str. Predeal nr.2 bl.7 ap. 2. Deschide
36426/11/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 8 și blocul 9. Deschide
36309/11/2018privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli și suplimentarea programului de investiții și listei de investiții a Spitalului Municipal Mediaș pe anul 2018”. Deschide
36209/11/2018privind suplimentarea bugetului local pe trim. IV anul 2018. Deschide
36109/11/2018privind aprobarea achiziționării unor imobile-teren situate în intravilanul Municipiului Mediaș str. Baia de Nisip f.n. Deschide
36029/10/2018privind aprobarea încheierii Contractului nr. SB-7759/19.10.2018 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora. Deschide
35929/10/2018privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş Deschide
35829/10/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str. Intrarea Aviației fn. Deschide
35729/10/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință anexe împrejmuire podeț pentru acces auto și pietonal” str. Emil Racoviță fn. Deschide
35629/10/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire spălătorie auto” str. Nisipului fn. Deschide
35529/10/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire hală producție platformă depozitare împrejmuire și montare firmă luminoasă” str. Gării fn. Deschide
35429/10/2018privind aprobarea proiectului tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE SECȚIE GINECOLOGIE”. Deschide
35329/10/2018privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli și suplimentarea programului de investiții și listei de investiţii a Spitalului Municipal Mediaș pe anul 2018. Deschide
35229/10/2018privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru întocmirea proiectului la faza ET+ DALI la obiectivul de investiții ”Reabilitarea și eficientizarea energetic corp clădire școală + sală de sport Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz” Mediaș. Deschide
35129/10/2018privind constituirea unei comisii de analizare a recomandărilor Curții de Conturi Sibiu referitoare la utilizarea eficientă a sălilor de sport realizate prin Programul Național ”Săli de sport” construite din fonduri publice alocate în perioada 2002-2016. Deschide
35029/10/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Mediaș în scopul amenajării ”Târgului de Crăciun” în Piața Regele Ferdinand I. Deschide
34929/10/2018privind completarea calendarului cultural-sportiv al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret aferent anului 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018 completat prin HCL nr.178/2018 și HCL nr.260/2018. Deschide
34829/10/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pe trimestrul IV anul 2018. Deschide
34729/10/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea listei obiectivelor de investiții Clubului Sportiv Municipal Mediaș pe trimestrul IV - 2018. Deschide
34629/10/2018privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare și modernizare stații călători”. Deschide
34529/10/2018privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli precum și aprobarea modificării Listei de investiții a SC Meditur SA. Deschide
34429/10/2018privind aprobarea modificării listei de investiții cu fonduri din bugetul local și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. Piața Prim-Com S.A Mediaș. Deschide
34329/10/2018privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
34229/10/2018privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții ale S.C. ECO-SAL S.A Mediaș pe anul 2018. Deschide
34129/10/2018privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A Mediaș pe anul 2018 Deschide
34029/11/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș pe anul 2018 trimestrul IV. Deschide
33929/10/2018privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 109/2018 pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală - str. Aurel Vlaicu –etapa I municipiul Mediaș jud. Sibiu” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local. Deschide
33829/10/2018privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire între Municipiul Mediaș județul Sibiu din România și orașul Cricova sectorul Rîșcani municipiul Chișinău Republica Moldova. Deschide
33729/10/2018privind soluționarea cererii de suplimentare a subvenției și aprobarea Actului adițional nr. 1 la convenția definitivă nr. 883/2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S Mediaș și Asociația Phoenix Speranța în temeiul Legii nr.34/1998. Deschide
33629/10/2018privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
33529/10/2018privind exprimarea acordului Consiliului Local Mediaș pentru amenajarea unei păduri parc în zona Greweln în vederea realizării obiectivului de investiții ”Amenajare zonă agrement Greweln” pe proprietatea publică a Municipiului Mediaş. Deschide
33429/10/2018privind însușirea propunerii de concesiune a unui teren – drum situat în municipiul Mediaș P-ța G. Enescu înscris în CF nr. 114329. Deschide
33329/10/2018privind schimbarea destinaţiei unui imobil şi repartizarea acestuia. Deschide
33229/10/2018privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele ANL situate în Mediaş str. Sinaia nr. 5 bl. 2 sc. A ap. 5 str. Sinaia nr. 5 bl. 2 sc. B ap. 9 str. Sinaia nr. 2 bl. 1 sc. B ap. 10 și str. Sinaia nr.9 bl.5 sc. B ap. 20. Deschide
33129/10/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
33029/10/2018privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș a unui imobil cu destinația de locuință de serviciu. Deschide
32929/10/2018privind adoptarea propunerilor de ”criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Mediaș”. Deschide
32829/10/2018privind încetarea contractului de concesiune nr. 4/15.11.2010. Deschide
32729/10/2018privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaș pe care sunt amplasate garaje şi copertine auto. Deschide
32629/10/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 58/2008 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș pentru corpul 2 al clădirii situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2 – WC PUBLIC Deschide
32529/10/2018privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 15c și nr. 17 aflate în domeniul public al municipiului Mediaș în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu. Deschide
32429/10/2018privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui imobil reprezentând str. Virgil Popoviciu și str. Marin Ciortea. Deschide
32329/10/2018privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.20/2008 pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului Mediaș situat în P-ța R. Ferdinand I nr. 1 în favoarea Oficiului Național al Registrului Comerţului prin Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Deschide
32229/10/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2. Deschide
32129/10/2018privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Deschide
32029/10/2018privind acordarea unui împrumut temporar de la bugetul Municipiului Mediaș către S.C. Piața Prim-Com S.A Deschide
31929/10/2018privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul III 2018. Deschide
31829/10/2018privind rectificarea bugetului local al listei de investiții și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe trimestrul IV anul 2018. Deschide
31718/10/2018privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Piața Prim-Com SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 18.10.2018 Deschide
31624/09/2018privind suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultura Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
31524/09/2018privind modificarea HCL nr. 95/2017 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Mediaș. Deschide
31424/09/2018privind modificarea listei de investiții cu fonduri din bugetul local pe anul 2018 la SC Piața Prim-Com SA. Deschide
31324/09/2018privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții ale S.C. Apa Târnavei Mari S.A pe anul 2018. Deschide
31224/09/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea canalizare menajeră Zona Centrală – strada Hermann Oberth- strada Șt. L.Roth Municipiul Mediaș”. Deschide
31124/10/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare rigolă deschisă de colectare ape pluviale pe strada C.I.Parhon din Municipiul Mediaș”. Deschide
31024/09/2018privind aprobarea proiectului la faza PT+CS+DE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Dezafectare și înlocuire stâlpi susținere rețea electrică de contact din beton centrifugat-SF8/11 (10 buc.) Deschide
30924/09/2018privind aprobarea unui nou ”Regulament de tăiere și toaletare a arborilor și arbuștilor pe domeniul public și privat al municipiului Mediaș precum și valorificarea materialului lemnos”. Deschide
30824/09/2018privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul Tehnologic ”Școala Națională de Gaz” și Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA Mediaș pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual. Deschide
30724/09/2018privind modificarea Anexelor nr. 1 nr.2 și nr. 3 la HCL nr. 192/2016 privind desemnarea în calitate de membri a consilierilor locali în cadrul organismelor prestatoare de servicii publice de interes local. Deschide
30624/09/2018privind stabilirea unei taxe aferentă anului 2018 practicată de Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și tineret Mediaș și completarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 146/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 ale municipiului Mediaș pe anul 2018 modificată și completată prin HCL nr. 449/2017. Deschide
30524/09/2018privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Mediaş de a vota „pentru” aprobarea nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare care se vor aplica după obținerea avizului de la ANRSC în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”. Deschide
30424/09/2018privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Mediaş de a vota „pentru” completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin act adițional în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”. Deschide
30324/09/2018privind aprobarea unui ajutor de urgenţă d-nei Mustață Maria cu domiciliul în localitatea Mediaș str. Feleac nr.1 ap.16 județul Sibiu. Deschide
30224/09/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ în Mediaş str. Nicolae Iorga nr. 17. Deschide
30124/09/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea acestora în administrare unităților de învățământ. Deschide
30024/09/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” pentru străzi din Municipiul Mediaș. Deschide
29924/09/2018privind schimbarea destinaţiei unui imobil şi repartizarea acestuia. Deschide
29824/09/2018privind schimbarea spațiului atribuit în folosință gratuită de către Asociația ”Sfatul Bătrânilor” Mediaș Deschide
29724/09/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 84/2013 încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială. Deschide
29624/09/2018privind prelungirea duratei contractului de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 12. Deschide
29524/09/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
29424/09/2018 privind suplimentarea bugetului local pe trim. III anul 2018. Deschide
29317/09/2018privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Mediaș de a vota ”pentru” în ședința AGA Meditur din data de 18.09.2018. Deschide
29217/09/2018privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” Deschide
29127/08/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ”. Deschide
29027/08/2018 privind aprobarea proiectului la faza de D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4”. Deschide
28927/08/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele provenite din sponsorizări al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret. Deschide
28827/08/2018privind propunerea de numire a administratorului în Consiliul de Administrație al SC Meditur SA” Deschide
28727/08/2018privind aprobarea cuantumului cotizațiilor datorate de către Municipiul Mediaș Asociației Județene de Turism Sibiu. Deschide
28627/08/2018privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. Deschide
28527/08/2018privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998 și aprobarea convenției pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul”. Deschide
28427/08/2018privind rectificarea bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș pe anul 2018 trimestrul III. Deschide
28327/08/2018privind rectificarea bugetului local trimestrul III anul 2018 Deschide
28227/08/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z ”Dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe” strada Iuliu Maniu fn. Deschide
28127/08/2018 privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință cu anexe și împrejmuire” str. Hotar Fukuschdorf fn. Deschide
28027/08/2018privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
27927/08/2018privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială nr.4 (Dealul Furcilor) Mediaș”. Deschide
27827/08/2018privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la achiziționarea de către Municipiul Mediaș a imobilului-teren situat în municipiul Mediaș zona Baia de Nisip. Deschide
27727/08/2018 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţilor din bugetul local în anul 2019 conform Legii nr.34/1998 cu modificările și completările ulterioare. Deschide
27627/08/2018privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinație agricolă. Deschide
27527/08/2018privind aprobarea documentaței de dezlipire a unui imobil situat în municipiul Mediaș P-ța George Enescu f.n. Deschide
27427/08/2018Privind aprobarea documentației de subapartamentare a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Lucian Blaga nr.12 ap. nr.1. Deschide
27327/08/2018 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuinţele ANL situate în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 14 str. Sinaia nr.7 blocul 4 scara B ap.17 și str. Sinaia nr.9 bl.5 sc.A ap.3. Deschide
27227/08/2018 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională de Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 10. Deschide
27127/08/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
27027/08/2018privind validarea mandatului de consilier al domnului Briciu Lucian-Ionuț şi depunerea jurământului. Deschide
26927/08/2018privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Rusanda Alec-George. Deschide
26810/08/2018privind actualizarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Mediaș 2014-2020. Deschide
26710/08/2018privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Centru Multifuncțional-Educațional (Corp E Aviație)”. Deschide
26610/08/2018privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului Municipiul Mediaș”. Deschide
26510/08/2018privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări a Autorității Publice Tutelare pentru SC Meditur SA Mediaș. Deschide
26430/07/2018privind suplimentarea programului de investiţii publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018. Deschide
26330/07/20182018 privind rectificarea bugetului local trimestrul III anul 2018. Deschide
26230/07/2018privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. Deschide
26130/07/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire locuință unifamilială și împrejmuire” str. Hotar Brașoveana nr. 2A. Deschide
26030/07/2018privind completarea calendarului cultural-sportiv al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaș aferent anului 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018 completat prin HCL nr.178/2018. Deschide
25930/07/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele provenite din sponsorizări al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret. Deschide
25830/07/2018privind inițierea procedurii de achiziție publică pentru întocmirea proiectului la faza PT la obiectivul de investiții ”Teren de tenis Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz” Mediaș. Deschide
25730/07/2018privind aprobarea proiectului la faza de proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare instalație de încălzire interioară și centrală termică Colegiul Tehnic Medienssis Mediaş”. Deschide
25630/07/2018privind aprobarea proiectului la faza DALI şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare străzi municipiul Mediaş – Str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”. Deschide
25530/07/2018privind atestarea administratorilor de imobil. Deschide
25430/07/2018privind repartizarea unei locuinţe sociale familiei domnului Deji Luca Mihail conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Deschide
25330/07/2018privind stabilirea termenului pentru depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială. Deschide
25230/07/2018privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la convenția definitivă nr. 880/2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și modificarea art.2 din HCL nr.64/2018 privind soluționarea cererii de acordare a subvenției de la bugetul local în temeiul Legii nr.34/1998. Deschide
25130/07/2018privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
25030/07/2018privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistenţă Socială Mediaș. Deschide
24930/07/2018privind repartizarea unor locuinţe de serviciu. Deschide
24830/07/2018privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren cu construcții situat pe str. Aurel Vlaicu nr.33. Deschide
24730/07/2018privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în municipiul Mediaș str.Aleeea Comandor Dimitrie Moraru nr.17. Deschide
24630/07/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Echipare tehnico-edilitară blocuri A.N.L. nr.1-4 str. Ghe. Lazăr Municipiul Mediaș județul Sibiu” Deschide
24530/07/2018privind efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Mediaș și Asociația Prima Reuniune de Înmormântare- Mediaș. Deschide
24430/07/2018privind modificarea Contractului de administrare a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș nr. 1/2015 încheiat între RNP Romsilva – Direcția Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Mediaș și Municipiul Mediaș. Deschide
24330/07/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unei terase de alimentaţie publică. Deschide
24230/07/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții pe străzile: str. Michael Ambrosi str. Greweln și str. St. O. Iosif. Deschide
24130/07/2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș”. Deschide
24030/07/2018privind valorificarea unui spaţiu prin închiriere în favoarea Partidului Uniunea Salvați România – Filiala Locală Mediaș Deschide
23930/07/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
23830/07/2018privind acordarea unui sprijin financiar cultelor religioase. Deschide
23730/07/2018privind execuţia bugetului local al Municipiului Mediaş pe trimestrul II 2018 Deschide
23609/07/2018privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015. Deschide
23509/07/2018privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier a suprafeței de 49 00 m.p și ocuparea temporară a unei suprafețe de 340 m.p. din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș pentru obiectivul ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului – Zona Izvor”. Deschide
23409/07/2018privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale SC Apa Târnavei Mari SA pe anul 2018. Deschide
23309/07/2018privind suplimentarea bugetului și modificarea listei de investiții cu fonduri din bugetul local pe anul 2018 la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș. Deschide
23209/07/2018privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli și suplimentarea listei de investiţii a Spitalului Municipal Mediaș pe anul 2018. Deschide
23109/07/2018privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Listei de investiţii la Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaș pe anul 2018. Deschide
23009/07/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale pe anul 2018. Deschide
22909/07/2018privind rectificarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiţii publice pe anul 2018. Deschide
22809/07/2018privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr.295/2017 pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare rețea apă potabilă reabilitare rețea canalizare pluvială pe strada Cibin II-tronson str. Sebeș-Șos. Sibiului municipiul Mediaș”. Deschide
22709/07/2018privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Direcției Poliția Locală Mediaș. Deschide
22609/07/2018privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC MEDITUR SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. Deschide
22521/06/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z ”Parcelare și construire ansamblu de locuințe colective” strada Hula Nouă fn. Deschide
22421/06/2018privind propunerea de avizare P.U.Z pentru zona protejată Centrul Vechi-Ighișu Nou municipiul Mediaș județul Sibiu. Deschide
22321/06/2018 privind propunerea de aprobare P.U.D. „Amplasare stație de betoane mobilă pe platformă preexistentă” str. Ferma Brateiu fn. Deschide
22221/06/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire locuință și împrejmuire” str. Moșnei fn. Deschide
22121/06/2018 privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire spălătorie auto” str. Nisipului fn Deschide
22021/06/2018privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
21921/06/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „EXTINDERE BRANȘAMENTE APĂ POTABILĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL APATȚINĂTOR IGHIȘU NOU MUNICIPIUL MEDIAȘ JUDEȚUL SIBIU”. Deschide
21821/06/2018privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare corp clădire anexa Scoala St. Bathory Mediaș”. Deschide
21721/06/2018privind completarea Anexei la H.C.L nr.99/17.03.2017. Deschide
21621/06/2018privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma implementării proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza municipiului Mediaş”. Deschide
21521/06/2018privind repartizarea unei locuinţe sociale familiei domnului Chisăliță Vasile Gabriel conform Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Deschide
21421/06/2018privind soluționarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Deschide
21321/06/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 4 bl. 3 str. Sinaia nr. 7 bl. 4 și str. Sinaia nr.9 bl.5. Deschide
21221/06/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
21121/06/2018privind darea în administrare Direcției Poliția Locală Mediaș a unui spațiu situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57. Deschide
21021/06/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” pentru unele străzi din Municipiul Mediaș. Deschide
20921/06/2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și componente ale sistemului tiketing scoaterea din funcțiune și casarea acestora precum și modificarea Contractului de concesiune a transportului public local de persoane prin gestiune delegată nr.267/10.01.2008. Deschide
20821/06/2018privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilelor situate în municipiul Mediaș str.Predeal nr.2 bl.6 bl.7 bl.8 bl.9 bl.10 și bl.11. Deschide
20721/06/2018privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaş str. Barajului nr. 5 aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș. Deschide
20621/06/2018privind modificarea Contractului de administrare nr. 4/2007 modificat prin acte adiționale la solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu. Deschide
20521/06/2018privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Deschide
20421/06/2018privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale SC Apa Târnavei Mari SA pe anul 2018 Deschide
20321/06/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei cu obiectivele de investiții ale SC Meditur SA pe anul 2018 cu finanțare de la Bugetul Local al Municipiului Mediaș modificată și actualizată. Deschide
20221/06/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Mediaș pe anul 2018 trimestrul III. Deschide
20121/06/2018privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale începând cu trimestrul III al anului 2018. Deschide
20021/06/2018privind rectificarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiţii publice pe anul 2018. Deschide
19921/06/2018privind rectificarea bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Mediaș pe anul 2018 trimestrul III. Deschide
19821/06/2018privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Listei de investiţii la Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaș pe trimestrul III anul 2018. Deschide
19707/06/2018privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Deschide
19629/05/2018privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaș în AGA Meditur SA de a vota ”pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 30.05.2018. Deschide
19529/05/2018privind aprobarea modificării tarifelor practicate în transportul public local din municipiul Mediaș aprobate prin HCL 258/2017 și pentru modificarea suprataxei în mijloacele de transport în comun aprobate prin HCL nr.194/2013 Deschide
19429/05/2018privind demararea procedurilor de selecție și evaluare pentru ocuparea unui post de membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața Prim Com SA. Deschide
19329/05/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z „Construire de locuințe” str. Angărul de Jos fn. Deschide
19229/05/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z „Construire casă de locuit împrejmuire și branșamente” str. Socului fn. Deschide
19129/05/20182018 privind propunerea de aprobare P.U.Z „Construire locuințe” str. Piloților fn Deschide
19029/05/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z „Construire de locuințe” str. Moșnei fn. Deschide
18929/05/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z „Dezmembrare teren pentru construire de locuințe” str. Plopului fn. Deschide
18829/05/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Construire hală producție platformă depozitare împrejmuire și montare firmă luminoasă” str. Gării fn. Deschide
18729/05/2018privind propunerea de avizare P.U.D. „Amplasare Stație de betoane mobilă pe platformă preexistentă” str. Ferma Brateiu fn. Deschide
18629/05/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE HAN” str. Greweln nr.1. Deschide
18529/05/2018privind îndreptarea erorilor materiale din anexele nr.1 2 și 4 la HCL nr.70/2018. Deschide
18429/05/2018privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli și suplimentarea listei de investiţii a Spitalului Municipal Mediaș pe anul 2018. Deschide
18329/05/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Extindere și etajare anexă Școala Gimnazială Cireșarii Mediaș”. Deschide
18229/05/2018privind transformarea unor funcții publice specifice de execuție de polițist local la Direcția Poliția Locală Mediaș. Deschide
18129/05/2018privind actualizarea Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Mediaș. Deschide
18029/05/2018privind închirierea prin licitaţie publică a unor spații cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public al municipiului Mediaș și administrate de Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
17929/05/2018privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaș. Deschide
17829/05/2018privind completarea calendarului cultural-sportiv al Direcţiei Municipale pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaș aferent anului 2018 aprobat prin HCL nr.67/2018. Deschide
17729/05/2018privind completarea obiectului Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș și aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activității de amenajare întreținere și exploatare a bazei de odihnă și agrement ”Hanul Căprioarei”. Deschide
17629/05/2018privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul Mediaș actualizat. Deschide
17529/05/2018privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
17429/05/2018privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr.130/2018. Deschide
17329/05/2018privind revocarea dreptului de administrare Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.23. Deschide
17229/05/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională de Locuințe situate în Mediaş pe str. Predeal nr. 2 blocul 11. Deschide
17129/05/2018privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţa ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. A ap. 2. Deschide
17029/05/2018privind aprobarea proiectului ”Amenajamentul fondului forestier- proprietate publică a municipiului Mediaș - UP II-Angăr- Fundul Lacului” Deschide
16929/05/2018privind încetarea contractului de închiriere nr. 1/1994 modificat și completat prin acte adiționale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Mediaș și SC IUGA MEDIA SRL pentru spațiul situat în Mediaș str. Nicolae Iorga fn. Deschide
16829/05/2018privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren cu destinație agricolă. Deschide
16729/05/2018privind schimbarea spațiului atribuit în folosință gratuită către Asociația ”Sfatul Bătrânilor” Mediaș Deschide
16629/05/2018privind darea în administrare Instituției Prefectului-Județul Sibiu a spațiului situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 (pavilion R) cu destinație de ”Centru pentru regim permise de conducere și înmatriculare vehicule” Deschide
16529/05/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea în administrare a bunurilor în favoarea Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș. Deschide
16429/05/2018privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Mediaş ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii realizate de Direcția de Asistență Socială Mediaș și darea în folosință gratuită a acestora Asociației ”Sfântul Mihail Mărturisitorul” Mediaș Deschide
16329/05/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și transmiterea acestora în administrare unităților de învățământ. Deschide
16229/05/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” privind strada Ighișului. Deschide
16129/05/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr.61/2001 ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaș” Deschide
16029/06/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a-II-a ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Achiziționare componente semaforizare Deschide
15929/05/2018privind modificarea și completarea art.2 la HCL nr.2/2018-privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice. Deschide
15829/05/2018privind suplimentarea bugetului local a listei de investiţii şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2018 Deschide
15729/05/2018privind atribuirea denumirii de strada Păducelului Deschide
15629/05/2018privind atribuirea denumirii de strada Merișorului Deschide
15507/05/2018privind propunerea unui candidat în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim Com SA” Deschide
15407/05/2018privind modificarea HCL nr. 333/2017 pentru asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiţii ”Echipare tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaş” Deschide
15307/05/2018privind aprobarea modificării Statului de funcții pentru Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
15207/05/2018privind aprobarea documentațiilor de dezlipire a unor imobile reprezentând străzi situate în municipiul Mediaș. Deschide
15123/04/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. Deschide
15023/04/2018privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş. Deschide
14923/04/2018privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru Reabilitare imobil Școala Gimnazială Nr. 4 str. Șt. L. Roth nr. 21 Mediaş Deschide
14823/04/2018privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru Reabilitare internat la Colegiul Tehnic ”Mediensis” Mediaş. Deschide
14723/04/2018privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Mediaş propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 – 2019 Deschide
14623/04/2018privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. Deschide
14523/04/2018privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş. Deschide
14423/04/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „CONSTRUIRE CHIOȘCURI ÎN CURTEA PIEȚEI PRIM-COM”. Deschide
14323/04/2018privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 14.05.2018. Deschide
14223/04/2018privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor MEDITUR SA de a vota ”pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 și a ședinței AGOA din data de 03.05.2018. Deschide
14123/04/2018privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Mediaș nr.490/2017 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2018 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 completată prin HCL nr. 456/2017 pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. M. Eminescu nr. 14. Deschide
14023/04/2018privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2018 Parcului Industrial Automecanica. Deschide
13923/04/2018privind completarea anexei nr.8 la Hotărârea de Consiliul Local nr.449/2017 ”Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 146/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 Deschide
13823/04/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019. Deschide
13723/04/2018privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției Fiscale Locale Mediaș Deschide
13623/04/2018privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Reabilitare pasarelă Stadion” . Deschide
13523/04/2018privind aprobarea renunțării municipiului Mediaș la calitatea de membru în cadrul unor Asociații. Deschide
13423/04/2018aprobarea modificărilor Statutului Asociației Grup de Acțiune Locală Z.U.M. Mediaș Deschide
13323/04/2018privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță asistență și reprezentare juridică Deschide
13223/04/2018privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Mediaș. Deschide
13123/04/2018privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş. Deschide
13023/04/2018privind aprobarea listei cu familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişul Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2018. Deschide
12923/04/2018privind aprobarea Listei de priorităţi conform Legii nr. 114/1996-Legea locuinței pentru repartizarea locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş pe anul 2018. Deschide
12823/04/2018privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcția de Asistență Socială şi Asociaţia Sfântul Mihail Mărturisitorul în scopul acordării de servicii beneficiarilor din municipiul Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Mediaș. Deschide
12723/04/2018privind revocarea dreptului de administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș str. Academician Ioan Moraru nr.7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș și darea acestuia în folosință gratuită Asociației ”Sfântul Mihail Mărturisitorul”Mediaș. Deschide
12623/04/2018privind abrogarea HCL nr.46/2013 privind înființarea Complexului de servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice și abrogarea HCL nr.410/2017 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: Cămin pentru Persoane Vârstnice. Deschide
12523/04/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei construite prin Agenția Națională de Locuințe situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. Sinaia nr.5 bl.2. Deschide
12423/04/2018privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţa ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 22. Deschide
12323/04/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
12223/04/2018privind închirierea prin licitație publică a 40 stâlpi și 25 ml. teren aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul pozării unui cablu de fibră optică. Deschide
12123/04/2018privind închirierea directă în favoarea P.N.T.C.D. - Filiala Mediaș a spațiului situat în Mediaș P-ța R.Ferdinand I nr.1 ap.2 proprietatea privată a municipiului Mediaș Deschide
12023/04/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie public pe perioada estivală a anului 2018. Deschide
11923/04/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș. Deschide
11823/04/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării obiectivului de investiție ”Amenajări interioare turnuri de fortificație” și modificarea contractului de administrare nr.32/2016 încheiat cu Direcția Municipală de Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș. Deschide
11723/04/2018privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Deschide
11623/04/2018privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş. Deschide
11523/04/2018privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2018. Deschide
11423/04/2018validarea mandatului de consilier al domnului Bordi Lucian şi depunerea jurământului. Deschide
11323/04/2018privind validarea mandatului de consilier al domnului Tulinschi Alexandru Simion şi depunerea jurământului Deschide
11223/04/2018privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Sasu Oliver-Silviu Deschide
11123/04/2018privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Buzean Ionuț-Arghir Deschide
11003/04/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Echipare tehnico-edilitară cartier Gloria în municipiul Mediaș” Deschide
10903/04/2018privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală str. Aurel Vlaicu –etapa I municipiul Mediaș” Deschide
10803/04/2018privind modificarea HCL nr. 92/2017 privind aprobarea depunerii la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a solicitărilor pentru finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală a obiectivelor de investiţii şi aprobarea dotării cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru unităţi de învăţământ preuniversitar din Municipiul Mediaş Deschide
10703/04/2018privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Moșnei (Eleșteu) Deschide
10603/04/2018privind modificarea art.1 la HCL nr. 95/2018 - privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” Deschide
10515/03/2018privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la convenția definitivă nr.880/2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj-Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și modificarea art.2 din HCL nr.64/2018 privind soluționarea cererii de acordare a subvenției de la bugetul local în temeiul Legii nr.34/1998. Deschide
10415/03/2018privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Mediaș Deschide
10315/03/2018privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Mediaș Deschide
10215/03/2018privind punerea în aplicarea a Sentinței civile nr.1072/17.05.2017 privind locuința de serviciu situată pe strada Bastionului nr.4 bl. 6 sc. A et. 2 ap. 12. Deschide
10115/03/2018privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică pe perioada estivală a anului 2018. Deschide
10015/03/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere. Deschide
9915/03/2018privind prelungirea duratei contractelor de închiriere și stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Mediaș pe str. Predeal nr.2 blocul 6 și str. Predeal nr.2 blocul 7. Deschide
9815/03/2018privind prelungirea duratei Contractului de administrare nr.81/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială. Deschide
9715/03/2018privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru unele spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Mediaș administrate de Spitalul Municipal Mediaș Deschide
9615/03/2018privind aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a autovehiculelor în municipiul Mediaș. Deschide
9515/03/2018privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” Deschide
9415/03/2018privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu pe raza Municipiului Mediaș. Deschide
9315/03/2018privind prelungirea duratei contractelor de administrare nr.10389/2005 și nr.56/2008 încheiate între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș pentru imobilele - Spitalul Municipal Mediaș și Policlinica Municipală Mediaș situate în Mediaș str. Cloșca nr.2 Deschide
9215/03/2018privind validarea mandatului de consilier al domnului Dobai Paul-Adrian şi depunerea jurământului Deschide
9115/03/2018privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei domnului Pasc Viorel Deschide
9008/03/2018privind propunerea de avizare P.U.Z. „Construire de locuințe” str. Piloților fn. Deschide
8908/03/2018privind aprobare actualizare P.U.Z. „Construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii” str. Gheorghe Lazăr fn Deschide
8808/03/2018privind modificarea Anexei nr. 8 la HCL nr. 100/2017 privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş Deschide
8708/03/2018privind modificarea HCL nr.237/2014 prin care s-au aprobat măsurile necesare realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu Regiunea Nord și Est în perioada 2014-2020 Deschide
8608/03/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE REȚEA POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ ZONA VITROMETAN – STRADA CIBIN – MUNICIPIUL MEDIAȘ” Deschide
8508/03/2018privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ ZONA VITROMETAN – STRADA VLĂDEASA – MUNICIPIUL MEDIAȘ” Deschide
8408/03/2018privind aprobarea proiectului la faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” Deschide
8308/03/2018privind aprobarea studiului ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Mediaș” Deschide
8208/03/2018privind aprobarea proiectului ”Studiu de trafic pe zona circulației de tranzit în Municipiul Mediaș” Deschide
8108/03/2018privind completarea anexei nr. 8 la HCL nr. 449/2017 privind modificarea și completarea HCL nr. 146/2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018 Deschide
8008/03/2018privind suplimentarea bugetului din venituri şi cheltuieli la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş pe trimestrul I 2018 Deschide
7908/03/2018privind transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției investiției a terenului proprietatea Municipiului Mediaș în suprafață de 10.932 mp situat pe str. Gh. Lazăr fn. către Agenția Națională pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii Deschide
7808/03/2018privind revocarea dreptului de concesiune asupra unui teren cuprins în anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreținere administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011 Deschide
7715/03/2018privind suplimentarea bugetului local pe anul 2018 Deschide
7626/02/2018privind propunerea de aprobare P.U.D. „Construire sală de evenimente festive împrejmuire racorduri utilități” str. Titus Andronic fn Deschide
7526/02/2018privind propunerea de aprobare P.U.Z. „Construire hală de producție și locuinţe” șoseaua Sibiului fn. Deschide
7426/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ZONA GURA CÂMPULUI – STRADA FELEAC-MUNICIPIUL MEDIAȘ”. Deschide
7326/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APE UZATE MENAJERE LA BLOCURILE ANL STRADA PREDEAL- MUNICIPIUL MEDIAŞ”. Deschide
7226/02/2018privind stabilirea tarifelor pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii administrativ-teritoriale – municipiul Mediaş Deschide
7126/02/2018privind aprobarea proiectului tehnic şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE PNEUMOLOGIE” Deschide
7026/02/2018aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2018. Deschide
6926/02/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. la S.C. Piaţa Prim – Com S.A. Mediaș Deschide
6826/02/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaş. Deschide
6726/02/2018privind aprobarea calendarului cultural-sportiv aferent anului 2018 al Direcției Municipale pentru Cultură Sport Turism și Tineret. Deschide
6626/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Română Pentru Persoane Cu Handicap Mintal (ARPEHAM) Deschide
6526/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Phoenix Speranţa Deschide
6426/02/2018privind soluţionarea cererii de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unei subvenţii Asociaţiilor şi Fundaţiilor Române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2018 Deschide
6326/02/2018privind aprobarea convenţiei definitive pe anul 2018 pentru acordarea de servicii de asistenţă socială între Consiliul Local Mediaş prin D.A.S. şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj – Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaş. Deschide
6226/02/2018privind aprobarea listei beneficiarilor unui ajutor material constând în tichete sociale în valoare de 100 lei/persoană cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2018 categoriei de pensionari cu venitul de până la 600 lei/lună Deschide
6126/02/2018privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018. Deschide
6026/02/2018privind darea în folosință a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.1 ap.3 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș. Deschide
5926/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea bunurilor în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș Deschide
5826/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș. Deschide
5726/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș - grupa a II-a ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș. Deschide
5626/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora în favoarea societății APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș. Deschide
5526/02/2018privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Mediaș însușit prin HCL nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş” ca urmare a finalizării unor obiective de investiții. Deschide
5426/02/2018privind concesionarea unui imobil situat în Mediaș str. V. Madgearu nr. 4 societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș Deschide
5326/02/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 80/2013 încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Mediaș pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 1 cu destinația de ”Galeria de Artă”. Deschide
5226/02/2018privind actualizarea chiriei cu rata inflației pe anul 2017-comunicată de Institutul Național de Statistică pentru locuințele situate în Municipiul Mediaș proprietate a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș și construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Deschide
5126/02/2018privind prelungirea unui contract de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţa ANL situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 20 Deschide
5026/02/2018privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
4926/02/2018privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2017. Deschide
4826/02/20182018 privind suplimentarea bugetului local pe anul 2018 Deschide
4726/02/2018privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Mediaș” domnului Octavian Șerban. Deschide
4607/02/2018privind modificarea HCL nr.103/2008 privind actualizarea şi republicarea Regulamentului de administrare şi utilizare a căilor publice de comunicaţie în municipiul Mediaş Deschide
4507/02/2018privind completarea HCL nr. 450/2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la parcarea autovehiculelor pe străzile: J. Honterus I.Ghe. Duca N. Iorga M. Kogălniceanu Deschide
4407/02/2018privind completarea HCL nr. 292/2017 privind aprobarea noului Regulament de acces în zona restricţionată din Piaţa Regele Ferdinand I a Municipiului Mediaş Deschide
4307/02/2018privind completarea HCL nr. 157/2001 privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaş – anexa 2 – Secțiunea Terenuri Deschide
4207/02/2018privind darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Mediaș a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu Deschide
4107/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2017 Deschide
4007/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 235/2017 Deschide
3907/02/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 200/2017 Deschide
3807/02/2018privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2018 Deschide
3729/01/2018privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între Municipiul Mediaș Liceul Tehnologic Automecanica și SC Automecanica Mediaș SA pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual Deschide
3629/01/2018privind aprobarea participării municipiului Mediaș la proiectul ” Debating European Democracy” în cadrul Programului ”Europa pentru Cetățeni” și a cheltuielilor legate de proiect Deschide
3529/01/2018privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş Deschide
3429/01/2018privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia Municipală pentru Cultură Sport Turism şi Tineret Mediaş Deschide
3329/01/2018privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017-venituri proprii al Spitalului Municipal Mediaș în anul 2018 Deschide
3229/01/2018privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2018 Deschide
3129/01/2018privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017-venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș în anul 2018 Deschide
3029/01/2018privind completarea HCL nr. 450/2017 privind stabilirea unor măsuri cu privire la parcarea autovehiculelor pe străzile: J. Honterus I.Ghe. Duca N. Iorga M. Kogălniceanu Deschide
2929/01/2018privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL 337/2007 în sensul modificării traseului L14 și introducerii a două trasee noi denumite L14M și L14P Deschide
2829/01/2018privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sibiu Regiune Gastronomică Europeană” Deschide
2729/01/2018privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 16.621/2007 cu Condiții specifice de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în satul aparținător Ighișu Nou Deschide
2629/01/2018privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA de a negocia și aproba indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari și desemnarea reprezentanților municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC MEDITUR SA Deschide
2529/01/2018privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară ”ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri SC TRACON SRL Deschide
2429/01/2018privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2017 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol Deschide
2329/01/2018privind modificarea HCL nr.46/2015 privind aprobarea încheierii unui Contract de consultanță pentru proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile Deschide
2229/01/2018privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2018 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș Deschide
2129/01/2018privind luarea unei măsuri de suport și sprijin pentru pensionarii din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou cu venitul de până la 600 lei/lună pentru anul 2018 Deschide
2029/01/2018privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistență Socială Mediaș pentru anul 2018 Deschide
1929/01/2018privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare Deschide
1829/01/2018privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe suportată de părinți/reprezentanții legali ai copiilor acestora pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș Deschide
1729/01/2018privind prelungirea duratei contractuale pentru locuințele sociale și de necesitate conform Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare Deschide
1629/01/2018privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2018 în vederea creșterii calității vieții Deschide
1529/01/2018privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2018 Deschide
1429/01/2018privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 79/2013 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Administrare a Domeniului Public Mediaș pentru imobilul situat în Mediaș str. Hermann Oberth fn cu destinația de Cimitirul Eroilor Deschide
1329/01/2018privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr.77/2013 încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială pentru imobilul situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 Deschide
1229/01/2018privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 54/2008 încheiat între Municipiul Mediaş şi Direcţia de Asistenţă Socială Deschide
1129/01/2018privind transmiterea în administrare Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș a unor suprafețe de teren proprietatea publică a Municipiului Mediaș pe care se vor amplasa automate de parcare Deschide
1029/11/2018privind aprobarea Volumului de masă lemnoasă propus a se valorifica în anul 2018 și Prețurile de valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a municipiului Mediaş pentru anul 2018 Deschide
929/01/2018privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate a Municipiului Mediaş Deschide
829/01/2018privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş str. Călugăreni nr. 2 bl.59 sc. B ap. 33 str. După Zid nr. 25 bl. 3 sc. B ap. 32 str. Turnului nr. 1 ap. 1 şi str. Păstorilor de jos nr. 30 Deschide
729/01/2018privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor pentru locuinţele ANL situate în Mediaş pe str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26 str. Predeal bl. 9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14 Deschide
629/01/2018privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere Deschide
529/01/2018privind concesionarea unei suprafețe de teren situată în Mediaș str. Târgului fn aflată în domeniul public al municipiului Mediaș societății PIAȚA PRIM-COM SA Mediaș Deschide
429/01/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unui imobil situat administrativ în Mediaş str. Nicolae Iorga nr. 17 Deschide
329/01/2018privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrăinarea unui cabinet medical situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2 Deschide
229/01/2018privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Municipiul Mediaș privind acțiunile de protocol și costurile cu convorbirile telefonice Deschide
129/01/2018privind validarea Dispoziţiei nr.130/08.01.2018 Deschide
@ERROR29/05/2018 Deschide