HCL nr. /24.03.2020

                                                                

PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local convocată de îndată, din data de 24 martie 2020,
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș și al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, precum și suplimentarea listei obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul local, pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.96/2020; proiectul de hotărâre nr.95/2020; raportul de specialitate nr. 4.175/23.03.2020;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, Decretul nr. 195/2020, Ordonanța militară nr. 1/2020, Ordonanța militară nr. 2/2020, OUG nr. 29/2020, OUG nr. 30/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr.97/2020; proiectul de hotărâre nr. 96/2020; raportul de specialitate nr. 4203/24.03.2020.

Temei legal:  art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „a”, art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 – Programul de transport public local desfășurat în municipiul Mediaș, la Contractul de delegare a gestiunii cu nr. 1810/01.02.2019, pentru situația de urgență datorată virusului COVID-19.

Referatul de aprobare nr.95/2020; proiectul de hotărâre nr.94/2020; raportul de specialitate nr.4.178/23.03.2020;

Temei legal: art. 3 alin. (1)  și (2), art. 8 alin. (3) lit.   ”a”, art. 9 din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007, Decretul nr. 195/2020, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„n”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de primă necesitate persoanelor aflate în izolare la domiciliu ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

Referatul de aprobare nr.98/2020; proiectul de hotărâre nr.97/2020; raportul de specialitate nr.1.703/24.03.2020;

Temei legal: art. 9 din Decretul nr. 195/2020,  art. 3 din Ordinul nr.414/2020,art. nr.21 din  Legea nr.481/2004, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„h”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1,2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                               Petruțiu Marina-Simona