Titlu
HCL nr. 419 din 27.12.2021
privind acordarea unui sprijin financiar Asociația Club Sportiv Power House Mediaș
Data comunicare: 28.12.2021
HCL nr. 418 din 27.12.2021
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș
Data comunicare: 27.12.2021
HCL nr. 417 din 27.12.2021
privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare: 28.12.2021
HCL nr. 416 din 21.12.2021
privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 415 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 proprietar DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA Cluj-Napoca sucursala Sibiu
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 414 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 proprietar SC FRUCTOMED SA
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 413 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 2 proprietar Benescu Ștefan
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 412 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 3 proprietar Blăjan Maria
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 411 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 1 proprietar Blăjan Maria
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 410 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 proprietar SC FARMACOM SA Brașov
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 409 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 proprietar Manoilă Cornel și Manoilă Maria
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 408 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 proprietar Rusu Daniela Titanela și Rusu Mariana
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 407 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 22 proprietar Nicula Florin Laurean și Nicula Nadia Natalia
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 406 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 1 proprietar SC CRISSERV SRL
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 405 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 2 proprietar Rotaru Marcela Felicia
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 404 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Gheorghe Doja nr. 7 proprietar Kaiser Erika Maria și Kaiser Iohan Wilhelm
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 403 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 23 proprietar Fundația Gândirea
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 402 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Petofi Sandor nr. 5 proprietar Crăciun Mihai Corneliu
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 401 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 proprietar Sara Talmon
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 400 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 5 proprietar Zelch Rozina
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 399 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4a proprietar Schneider Otto Ioan și Schneider Eva Magdalena
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 398 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 proprietar Mailat Iolanda
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 397 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Pall Georg
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 396 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Cherteș Iosif și Cherteș Silvia
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 395 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 394 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 393 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 392 din 21.12.2021
privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 391 din 21.12.2021
privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 390 din 21.12.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS + cu titlul „Cireșarii în Europa” la Școala Gimnazială Cireșarii, pe anul 2021
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 389 din 21.12.2021
privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu destinat centralei termice, inclusiv asigurarea utilităților prin reabilitarea instalațiilor termice, electrice și de gaz la Liceul Tehnologic Automecanica” Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 388 din 21.12.2021
privind completarea HCL nr. 88/2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 387 din 21.12.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 386 din 21.12.2021
privind stabilirea pentru anii 2022-2026 a redevenței aferentă Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 385 din 21.12.2021
privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața Prim - Com SA (modificat și completat Anexa nr. 1 prin HCL nr. 89/2022)
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 384 din 21.12.2021
privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2021
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 383 din 21.12.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Schimbare parțială de destinație din casă de locuit în sală evenimente, demolare parțială, extindere și modificări interioare, construire pavilion evenimente, filigorie, pensiune, amenajare teren de fotbal, împrejmuire, branșamente utilități” str. Moșnei nr. 58
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 382 din 21.12.2021
privind propunerea de desemnare a reprezentantului municipiului Mediaş în Consiliul Director la Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 381 din 21.12.2021
privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, parter ap. 5, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 380 din 21.12.2021
privind aprobarea „Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2022”
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 379 din 21.12.2021
privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj - Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania” pentru anul 2022
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 378 din 21.12.2021
privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2022
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 377 din 21.12.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei 3.2 care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 376 din 21.12.2021
privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. I.G. Duca nr. 33
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 375 din 21.12.2021
privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 4/2007 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 1 ap. 3
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 374 din 21.12.2021
privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 30/2007 încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru spațiul situat în Mediaș str. Lotru nr. 4
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 373 din 21.12.2021
privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 372 din 21.12.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 371 din 21.12.2021
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 370 din 21.12.2021
privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021
Data comunicare: 21.12.2021
HCL nr. 369 din 13.12.2021
privind includerea în domeniul public și darea în administrare de către municipalitate, către unitățile de înățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Mediaș, a echipamentelor IT (modificat Anexa nr. 2 prin HCL nr. 111/2022)
Data comunicare: 13.12.2021
HCL nr. 368 din 13.12.2021
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021
Data comunicare: 13.12.2021
HCL nr. 367 din 13.12.2021
privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat” cu proiectul „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare: 13.12.2021
HCL nr. 366 din 13.12.2021
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan”
Data comunicare: 13.12.2021
HCL nr. 365 din 25.11.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 331 din 2021 „privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la proiectul *ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale cod MYSMIS 152245* a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat”
Data comunicare:
HCL nr. 364 din 25.11.2021
privind modificarea HCL Mediaș nr. 301/2021 privind propunerea de schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul Mediaș str. Stadionului nr. 7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș identificat în CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică
Data comunicare:
HCL nr. 363 din 25.11.2021
privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021 modificată prin HCL nr. 300/2021
Data comunicare:
HCL nr. 362 din 25.11.2021
privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de către Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș situate în orașul Avrig Poiana Neamțului identificate în CF nr. 107128 Avrig (CF vechi: 8304) nr. top. 22017/1 în spații publice pentru amenajarea unei zone de agrement turism activități recreativ - distractive și alimentație publică
Data comunicare:
HCL nr. 361 din 25.11.2021
privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de către Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș situate în municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn identificate în CF nr. 113055 Mediaș nr. top. 4131/2 respectiv în CF nr. 113056 Mediaș nr. top. 4131/3 în locuințe și funcțiuni complementare
Data comunicare:
HCL nr. 360 din 25.11.2021
privind schimbarea destinației bazei materiale şi a terenului folosit de către Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș teren situat în municipiul Mediaș P-ța Andrei Șaguna nr. 9 identificat în CF nr. 102046 Mediaș nr. top 1080 în spațiu cu destinația de parcare publică
Data comunicare:
HCL nr. 359 din 25.11.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Moșnei fn - DE 2215
Data comunicare:
HCL nr. 358 din 25.11.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare teren creare drept de servitute construire complex de servicii cu pavilion de evenimente și spații anexe împrejmuire teren amenajare lac racordare la utilități (apă - canal energie electrică gaz)” str. Moșnei fn
Data comunicare:
HCL nr. 357 din 25.11.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 215/2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 356 din 25.11.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare”
Data comunicare:
HCL nr. 355 din 25.11.2021
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. PIAŢA PRIM COM S.A. de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 17.12.2021 prima întrunire respectiv 20.12.2021 a doua întrunire
Data comunicare:
HCL nr. 354 din 25.11.2021
privind realizarea unui schimb de locuințe sociale
Data comunicare:
HCL nr. 353 din 25.11.2021
privind darea în concesiune în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș a imobilului situat administrativ în Mediaș str. Unirii nr. 8 (autogară) aflat în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 352 din 25.11.2021
privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea unui spațiu în care funcționează Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Comănici Gladiola Cristina situat în municipiul Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23
Data comunicare:
HCL nr. 351 din 25.11.2021
privind modificarea și completarea art. 3 din HCL nr. 210/2021 privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr. 1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 350 din 25.11.2021
privind aprobarea documentației de dezlipire a unității individuale situat în municipiul Mediaș str. Cloșca nr. 2
Data comunicare:
HCL nr. 349 din 25.11.2021
privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Măgurei fn
Data comunicare:
HCL nr. 348 din 25.11.2021
privind soluționarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin ANL
Data comunicare:
HCL nr. 347 din 25.11.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru tineri construite prin ANL situate în municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 346 din 25.11.2021
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare:
HCL nr. 345 din 25.11.2021
privind prelungirea termenului de folosință gratuită a Contractului de Comodat nr. 56/2011 încheiat între municipiul Mediaș și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu
Data comunicare:
HCL nr. 344 din 25.11.2021
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 343 din 25.11.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate realizate în municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 342 din 25.11.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 242 mp situat în Mediaș Șos. Sibiului nr. 38 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 341 din 25.11.2021
privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 340 din 18.11.2021
privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 339 din 18.11.2021
privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”
Data comunicare:
HCL nr. 338 din 18.11.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement si Sport” cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 337 din 18.11.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”
Data comunicare:
HCL nr. 336 din 18.11.2021
privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădiniță Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 335 din 18.11.2021
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”
Data comunicare:
HCL nr. 334 din 18.11.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 229/2021 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în Municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 333 din 18.11.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/modernizare str. Ighișului municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 332 din 18.11.2021
privind ajustarea tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 331 din 18.11.2021
privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la Proiectul „ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale - cod MYSMIS 152245” a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat (modificată și completată prin HCL nr. 365/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 330 din 18.11.2021
privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Andron Gheorghe (proprietar d-na Becuș-Kais Alina Maria moștenitoarea d-lui Andron Gheorghe) situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2
Data comunicare:
HCL nr. 329 din 27.10.2021
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 328 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții: drumuri publice
Data comunicare:
HCL nr. 327 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții: alimentare apă și sisteme de canalizare
Data comunicare:
HCL nr. 326 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 325 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș Cartier Vitrometan - etapa 2” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 324 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș Cartier Vitrometan - etapa 1” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 323 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - Zona Cartier Aurel Vlaicu Rețele de canalizare pluvială - Faza IV” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 322 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - Zona Cartier Aurel Vlaicu Rețele de canalizare pluvială - Faza III” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 321 din 27.10.2021
privind atribuirea denumirii de Strada Bujorului
Data comunicare:
HCL nr. 320 din 27.10.2021
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 319 din 27.10.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare:
HCL nr. 318 din 27.10.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe împrejmuire racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn
Data comunicare:
HCL nr. 317 din 27.10.2021
privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și extindere Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 316 din 27.10.2021
privind modificarea HCL nr. 61/2017 privind propunerea schimbării destinației unor imobile situate administrativ pe teritoriul administrativ al orașului Avrig Poiana Neamțului din spații cu destinație de bază material a unităților de învățământ în zonă de agrement turism activități recreativ-distractive și alimentație publică pe o perioadă nedeterminată
Data comunicare:
HCL nr. 315 din 27.10.2021
privind modificarea HCL nr. 369/2020 privind propunerea de schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului reprezentând construcție și teren situat în municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn din imobil cu destinația de spațiu de învățământ aparținând Colegiului "Școala Națională de Gaz” Mediaș identificată prin CF nr. 113055 nr. top. 4131/2 teren curți - construcții în suprafață de 1184 mp respectiv în CF nr. 113056 nr. top. 4131/3 teren curți - construcții în suprafață de 875 mp în zonă verde și de agrement alocat unei instituții publice în vederea desfășurării activității specifice
Data comunicare:
HCL nr. 314 din 27.10.2021
privind schimbarea pentru o perioadă de 10 ani a destinației imobilului situat în municipiul Mediaș str. Avram Iancu nr. 12 din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Poliția Locală și Biblioteca Municipală
Data comunicare:
HCL nr. 313 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi municipiul Mediaș - zona Cartier Aurel Vlaicu - etapa I str. Prot. I. Moldovan Petru Maior Trandafirilor Octavian Fodor Vlad Țepeș M. D. Roman Intrarea Aviaței A. Vlaicu - parțial” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 312 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții sisteme de canalizare
Data comunicare:
HCL nr. 311 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții drumuri publice
Data comunicare:
HCL nr. 310 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială Șos. Sibiului” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 309 din 27.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 308 din 27.10.2021
privind aprobarea proiectului la faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivului de investiții „Modernizare zona agrement și loc de joacă - zona Greweln”
Data comunicare:
HCL nr. 307 din 27.10.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe strada Dealul Cucului municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 306 din 27.10.2021
privind aprobarea Listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.07.2021 - 31.12.2021
Data comunicare:
HCL nr. 305 din 27.10.2021
privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021
Data comunicare:
HCL nr. 304 din 27.10.2021
privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare:
HCL nr. 303 din 27.10.2021
privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 302 din 27.10.2021
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare:
HCL nr. 301 din 27.10.2021
privind propunerea de schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul Mediaș str. Stadionului nr. 7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș identificat în CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică (modificată prin HCL nr. 364/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 300 din 27.10.2021
privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021
Data comunicare:
HCL nr. 299 din 27.10.2021
privind modificarea art. 2 la HCL Mediaș nr. 270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 298 din 27.10.2021
privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia
Data comunicare:
HCL nr. 297 din 27.10.2021
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în municipiul Mediaș str. Cuza Vodă nr. 2-2A
Data comunicare:
HCL nr. 296 din 27.10.2021
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Mediaș Șos. Sibiului fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 295 din 27.10.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 294 din 27.10.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 25 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 293 din 27.10.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Tomis fn cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 292 din 27.10.2021
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan”
Data comunicare:
HCL nr. 291 din 27.10.2021
privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul III 2021
Data comunicare:
HCL nr. 290 din 27.10.2021
privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 289 din 22.10.2021
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 26.500.000 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
Data comunicare:
HCL nr. 288 din 22.10.2021
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat în municipiul Mediaș str. Blajului fn județul Sibiu şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect pilot - Construire creșă mică str. Blajului fn municipiul Mediaș județul Sibiu”
Data comunicare:
HCL nr. 287 din 22.10.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA APĂ POTABILĂ STR. 1 MAI MUN. MEDIAȘ”
Data comunicare:
HCL nr. 286 din 22.10.2021
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Panait Cerna” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”
Data comunicare:
HCL nr. 285 din 29.09.2021
privind aprobarea declanșării procedurii de expropiere a unui imobil situat în municipiul Mediaș str. Foișorului fn - proprietate privată afectat de coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș Agnita și Dumbrăveni județul Sibiu”
Data comunicare: 29.09.2021
HCL nr. 284 din 29.09.2021
privind aprobarea Contractului de Credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 38.000.000 lei de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a Contractului de Garanție și a Contractului de Modificare și reafirmare a Contractului privind Contul Escrow al Serviciului Datoriei
Data comunicare:
HCL nr. 283 din 29.09.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință unifamilială împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare:
HCL nr. 282 din 29.09.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință unifamilială împrejmuire și branșamente utilități” str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare:
HCL nr. 281 din 29.09.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Parcelare construire locuințe individuale și cuplate amenajări exterioare racorduri și branșamente utilități” str. Plopului fn
Data comunicare:
HCL nr. 280 din 29.09.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire imobil locuință și servicii împrejmuire” Șos. Sibiului fn
Data comunicare:
HCL nr. 279 din 29.09.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spălătorie auto self service” str. Brateiului fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare:
HCL nr. 278 din 29.09.2021
privind aprobarea programului pilot în municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” la nivelul tuturor UAT-urilor membre ADI ECONORD SIBIU
Data comunicare:
HCL nr. 277 din 29.09.2021
privind atribuirea unui număr de 8 autorizații taxi pentru autovehicule hibrid către transportatorii autorizați participanți la procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi pentru autovehicule hibrid/electrice
Data comunicare:
HCL nr. 276 din 29.09.2021
privind asocierea municipiului Mediaș prin Consiliul Local Mediaș cu unități administrativ teritoriale limitrofe în vederea constituirii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară - Zonă Metropolitană
Data comunicare:
HCL nr. 275 din 29.09.2021
privind acordul pentru efectuarea lucrărilor necesare asigurării unui acces auto și pietonal la imobilele situate în Mediaș str. Moșnei fn identificate în CF nr. 114229 Mediaș și CF nr. 114230 Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 274 din 29.09.2021
privind aprobarea recoltării volumului de produse lemnoase accidentale I din fondul forestier proprietate publică a mun. Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 273 din 29.09.2021
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2A (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 19 ap. 2A
Data comunicare:
HCL nr. 272 din 29.09.2021
privind punerea la dispoziția proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române” a unor suprafețe de teren situate în municipiul Mediaș pentru construcția noilor investiții aferente acestuia
Data comunicare:
HCL nr. 271 din 29.09.2021
privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile situate în municipiul Mediaș str. Luceafărului nr. 36
Data comunicare:
HCL nr. 270 din 29.09.2021
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil situat în intravilanul municipiului Mediaș (modificat art. 2 prin HCL nr. 299/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 269 din 29.09.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințe ANL situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 268 din 29.09.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în Mediaș str. Otto Kromberg cuprinse în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 267 din 29.09.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat „Instalație termică pentru imobilul de pe str. Unirii nr. 8 (fosta autogară)”
Data comunicare:
HCL nr. 266 din 29.09.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de Retur - anexă care face parte integrantă a „Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată 2015”
Data comunicare:
HCL nr. 265 din 29.09.2021
privind includerea unor bunuri în domeniul public al municipiului Mediaș precum și modificarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007
Data comunicare:
HCL nr. 264 din 29.09.2021
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A.
Data comunicare:
HCL nr. 263 din 29.09.2021
privind validarea Dispoziției nr. 977/20.09.2021
Data comunicare:
HCL nr. 262 din 24.09.2021
privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 261 din 24.09.2021
privind aprobarea solicitării de arondare a Creșei nr. 1 și a Creșei nr. 2 din subordinea Direcției de Asistență Socială Mediaș unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică
Data comunicare:
HCL nr. 260 din 24.09.2021
privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 259 din 24.09.2021
privind actualizarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții „Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 258 din 24.09.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu etapa I”
Data comunicare:
HCL nr. 257 din 24.09.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Echipare tehnico - edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 256 din 24.09.2021
privind înlocuirea domnului Bordi Lucian cu domnul Draga Gheorghe în cadrul comisiilor Consiliului Local
Data comunicare:
HCL nr. 255 din 17.09.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Doroga Dorel Cristian
Data comunicare:
HCL nr. 254 din 17.09.2021
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 253 din 06.09.2021
privind desemnarea și confirmarea pentru anul școlar 2021/2022 a reprezentanților Consiliului local al municipiului Mediaș ca membri ai Consiliilor de administrație ai Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenței în mediul școlar şi a Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate/autorizate din municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 252 din 06.09.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 300/2020 privind aprobarea proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice online în municipiul Mediaș județul Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 251 din 26.08.2021
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Bordi Lucian în Consiliul Local al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 250 din 26.08.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Amenajare loc de joacă - Cartier Wewern” str. Wewern fn și aprobarea documentației de urbanism
Data comunicare:
HCL nr. 249 din 26.08.2021
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 2 aparținând domeniului public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 248 din 26.08.2021
privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local sub formă de grant acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare respectiv rezultate deosebite la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat
Data comunicare:
HCL nr. 247 din 26.08.2021
privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare obținute de elevii cu media peste 9 50 la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat
Data comunicare:
HCL nr. 246 din 26.08.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze Șoseaua Sibiului - sens giratoriu zona Kaufland”
Data comunicare:
HCL nr. 245 din 26.08.2021
privind aprobarea Strategiei Smart City Mediaș orizont 2027
Data comunicare:
HCL nr. 244 din 26.08.2021
privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare:
HCL nr. 243 din 26.08.2021
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă familiei Ganga Ioan și Bianca cu domiciliul în satul aparținător Ighișu Nou str. Școlii nr. 86 jud. Sibiu
Data comunicare:
HCL nr. 242 din 26.08.2021
privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021
Data comunicare:
HCL nr. 241 din 26.08.2021
privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor din bugetul local în anul 2022
Data comunicare:
HCL nr. 240 din 26.08.2021
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 239 din 26.08.2021
privind completarea HCL nr. 53/2020 privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995
Data comunicare:
HCL nr. 238 din 26.08.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1.009 mp situat în Mediaș str. Valea Păucii fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 237 din 26.08.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 236 din 26.08.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 235 din 26.08.2021
privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal
Data comunicare:
HCL nr. 234 din 26.08.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul „Contractului de Concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/06.09.2012”
Data comunicare:
HCL nr. 233 din 26.08.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de întreţinere administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaș încheiat la data de 01.03.2011
Data comunicare:
HCL nr. 232 din 26.08.2021
privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat pe str. Păstorilor de Jos nr. 30 (ap. 2) din „locuință de serviciu” în „locuință socială” și darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 231 din 26.08.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 230 din 10.08.2021
privind aprobarea suplimentării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și al Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 229 din 10.08.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect (modificat art. 2 si art. 3 prin HCL nr. 334/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 228 din 10.08.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație)”
Data comunicare:
HCL nr. 227 din 10.08.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare strada Ighișului municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 226 din 10.08.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș II” cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 225 din 10.08.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4”
Data comunicare:
HCL nr. 224 din 10.08.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC MUNICIPIUL MEDIAȘ”
Data comunicare:
HCL nr. 223 din 10.08.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către S.C. AUTOMECANICA S.A. împotriva HCL 174/2021 și HCL 180/2021
Data comunicare:
HCL nr. 222 din 28.07.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu fn
Data comunicare:
HCL nr. 221 din 28.07.2021
privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș - Tenis de Masă” cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6 de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6
Data comunicare:
HCL nr. 220 din 28.07.2021
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 219 din 28.07.2021
privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu cu altă destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public al municipiului Mediaș și gestionat de Direcția Cultură Învățământ Sănătate Tineret Sport Turism Relații Publice și Relația cu ONG
Data comunicare:
HCL nr. 218 din 28.07.2021
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 217 din 28.07.2021
privind aprobarea regulamentelor Direcției Cultură Învățământ Sănătate Tineret Sport Turism Relații Publice și Relația cu ONG referitoare la Sala Traube Muzeul Municipal Mediaș Casa Memorială St. L. Roth Turnul Forkecsh Turnul Rotarilor Turnul Pietrarilor Biblioteca Municipală „St. L. Roth“ Mediaș și Centrul de Informare Turistică
Data comunicare:
HCL nr. 216 din 28.07.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” cod SMIS 136835 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 215 din 28.07.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 331/2020 privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect (modificat art. 2 și art. 3 prin HCL nr. 357/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 214 din 28.07.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă str. Baia de Nisip”
Data comunicare:
HCL nr. 213 din 28.07.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări exterioare”
Data comunicare:
HCL nr. 212 din 28.07.2021
privind atestarea calității de administrator de condominii
Data comunicare:
HCL nr. 211 din 28.07.2021
privind actualizarea componenței comisiei de evaluare a activității managerului Spitalului Municipal Mediaș aprobată prin HCL nr. 174/2019
Data comunicare:
HCL nr. 210 din 28.07.2021
privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr. 1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș (modificat și completat art. 3 prin HCL nr. 351/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 209 din 28.07.2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora precum și modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007
Data comunicare:
HCL nr. 208 din 28.07.2021
privind completarea HCL nr. 368/2020 și a HCL nr. 51/2021 privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995
Data comunicare:
HCL nr. 207 din 28.07.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 206 din 28.07.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizare și modificarea contractului de administrare nr. 10.389/2005 încheiat cu Spitalul Municipal Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 205 din 28.07.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unei achiziții intracomunitare finalizate în cadrul proiectului „Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric din municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 204 din 28.07.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 7 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 203 din 28.07.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 568 mp. situat în Mediaș str. Râșnov fn aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 202 din 28.07.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș (modificat art. 5 prin HCL nr. 300/2021 modificat art. 5 prin HCL nr. 363/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 201 din 28.07.2021
privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase
Data comunicare:
HCL nr. 200 din 28.07.2021
privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la HCL nr. 431/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 199 din 28.07.2021
privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul II 2021
Data comunicare:
HCL nr. 198 din 19.07.2021
privind actualizarea Acordului de parteneriat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș în vederea implementării proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în municipiul Mediaș jud. Sibiu” cod SMIS 141753.
Data comunicare:
HCL nr. 197 din 19.07.2021
privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Mediaș cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării de către Municipiul Mediaș unor terenuri situate administrativ în Municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal precum și aprobarea achiziționării acestora.
Data comunicare:
HCL nr. 196 din 14.07.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MOȘNEI F.N. MUN. MEDIAȘ JUDEȚUL SIBIU”.
Data comunicare:
HCL nr. 195 din 14.07.2021
privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou” Cod SMIS 2014 +: 136835.
Data comunicare:
HCL nr. 194 din 14.07.2021
privind înlocuirea domnului Medeșan Florin-Cosmin cu domnul Popa Lucian-Vasile în cadrul comisiilor Consiliului Local și în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ
Data comunicare:
HCL nr. 193 din 28.06.2021
privind modificarea și completarea HCL Mediaș nr. 6/2013 - ”privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş a imobilului situat administrativ în Mediaş Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 17 - pavilioanele S+S2” cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare:
HCL nr. 192 din 28.06.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire platformă betonată amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn
Data comunicare:
HCL nr. 191 din 28.06.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire locuință” str. Binder Bubi fn
Data comunicare:
HCL nr. 190 din 28.06.2021
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015
Data comunicare:
HCL nr. 189 din 28.06.2021
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”
Data comunicare:
HCL nr. 188 din 28.06.2021
privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 98/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 187 din 28.06.2021
privind actualizarea Devizului general rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050
Data comunicare:
HCL nr. 186 din 28.06.2021
privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 14.07.2021
Data comunicare:
HCL nr. 185 din 28.06.2021
privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021 (completat anexa nr. 1 prin HCL nr. 242/2021 completat anexa nr. 1 prin HCL nr. 305/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 184 din 28.06.2021
privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Data comunicare:
HCL nr. 183 din 28.06.2021
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui imobil situat administrativ în Ighișu Nou sat aparținător municipiului Mediaș (fostul Cămin Cultural) str. Școlii nr. 35
Data comunicare:
HCL nr. 182 din 28.06.2021
privind îndreptarea erorii materiale survenite în conținutul art. 1 și art. 2 din HCL Mediaș nr. 147/2021 privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”
Data comunicare:
HCL nr. 181 din 28.06.2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unui bun în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia
Data comunicare:
HCL nr. 180 din 28.06.2021
privind soluționarea cererilor depuse de către SC Automecanica SA referitoare la acordul de principiu pentru acordarea ajutorului de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale în parcul industrial din Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 179 din 28.06.2021
privind completarea anexei la H.C.L. Mediaș nr. 371/2020 - privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2021 la S.C PIAȚA PRIM - COM S.A Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 178 din 28.06.2021
privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 177 din 22.06.2021
privind modificarea anexei HCL nr. 173/2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020
Data comunicare:
HCL nr. 176 din 22.06.2021
privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 175 din 22.06.2021
privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Medeșan Florin Cosmin în Consiliul Local al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 174 din 15.06.2021
privind aprobarea criteriului de încadrare pentru acordarea de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investițiilor inițiale realizate în parcurile industriale din Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 173 din 15.06.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 299/2020 pentru aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Mediaș județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS - COV-2 2020” și a cheltuielilor legate de proiect (modificat anexă prin HCL nr. 177/2021)
Data comunicare: 16.06.2021
HCL nr. 172 din 04.06.2021
privind aprobarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spațiu administrativ hală servicii branșamente platformă rutieră acces firmă luminoasă împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn
Data comunicare:
HCL nr. 171 din 04.06.2021
privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 170 din 04.06.2021
privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul Impreună facem MEDIAȘUL mai frumos” care se va desfășura în perioada iunie - iulie 2021 și aprobarea de alocare de fonduri în vederea premierii asociațiilor de proprietari/locatari participante
Data comunicare:
HCL nr. 169 din 27.05.2021
privind aprobarea documentației PUD „Construire spălătorie auto și vulcanizare (inclusiv utilități)” str. Baznei fn
Data comunicare:
HCL nr. 168 din 27.05.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire platformă betonată amplasare spălătorie auto mobilă și împrejmuire teren” Șos. Sibiului fn
Data comunicare:
HCL nr. 167 din 27.05.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire imobil locuință și servicii împrejmuire” Șos. Sibiului fn
Data comunicare:
HCL nr. 166 din 27.05.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință” str. Binder Bubi fn
Data comunicare:
HCL nr. 165 din 27.05.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire spațiu administrativ hală servicii branșamente platformă rutieră acces firmă luminoasă împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn
Data comunicare:
HCL nr. 164 din 27.05.2021
privind aprobarea propunerii de înființare a liniei de gardă în specialitatea paraclinică medicină de laborator în cadrul Spitalului Municipal Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 163 din 27.05.2021
privind aderarea municipiului Mediaş la Pactul primarilor - Europa „Intensificarea acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic”
Data comunicare:
HCL nr. 162 din 27.05.2021
privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Mediaș a unor servicii specializate de consultanță asistență și reprezentare juridică
Data comunicare:
HCL nr. 161 din 27.05.2021
privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante municipiul Mediaș Direcția Fiscală Locală Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția de Asistență Socială Direcția Poliția Locală Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Club Sportiv Municipal unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș Spitalul Municipal Unitatea de Asistență Medico-Socială SC Apa Târnavei Mari SA SC ECO - SAL SA SC MEDITUR SA SC PIAȚA PRIM - COM SA în vederea achiziționării de energie electrică gaze naturale și combustibil
Data comunicare:
HCL nr. 160 din 27.05.2021
privind achiziționarea de servicii de consultanță in domeniul achizițiilor publice și a serviciilor juridice pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile
Data comunicare:
HCL nr. 159 din 27.05.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE DENISIPATOARE ȘI RIGOLE SCURGERE APE PLUVIALE PE STRADA HULA VECHE MUNICIPIUL MEDIAȘ JUDEȚUL SIBIU
Data comunicare:
HCL nr. 158 din 27.05.2021
privind aprobarea modificării Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 109/2018 pentru obiectivul de investiții „Amenajare drum zona industrială nepoluantă și de deservire generală - str. Aurel Vlaicu - etapa I municipiul Mediaș jud. Sibiu” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și Bugetul Local
Data comunicare:
HCL nr. 157 din 27.05.2021
privind numirea persoanei care va ține Registrul de Evidență a Datoriei Publice Locale și Registrul de Evidență a Garanțiilor Locale a UAT municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 156 din 27.05.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaș pe anul 2022
Data comunicare:
HCL nr. 155 din 27.05.2021
privind aprobarea Acordului de asociere între municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu
Data comunicare:
HCL nr. 154 din 27.05.2021
privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. Gravorilor nr. 4 unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 153 din 27.05.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 85/2021 privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal
Data comunicare:
HCL nr. 152 din 27.05.2021
privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobilul situat în Mediaș str. Moșnei fn aflat în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 151 din 27.05.2021
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş str. Bisericii nr. 2 ap. 2
Data comunicare:
HCL nr. 150 din 27.05.2021
privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a două imobile cu destinația de locuințe de serviciu
Data comunicare:
HCL nr. 149 din 27.05.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție „Reabilitare instalație electrică Școala Gimnazială nr. 4 (Dealul Furcilor)”
Data comunicare:
HCL nr. 148 din 27.05.2021
privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Modernizare anvelopă clădire la Grădinița Bucuria Copiilor municipiul Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 147 din 27.05.2021
privind modificarea valorii obiectivului de investiție „Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)” (modificat art. 1 și art. 2 prin HCL nr. 182/2021
Data comunicare:
HCL nr. 146 din 27.05.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 145 din 27.05.2021
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare:
HCL nr. 144 din 27.05.2021
privind prelungirea duratei contractului de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru locuința de serviciu situată pe str. 1 Decembrie nr. 37 bl. 42 sc. A ap. 4
Data comunicare:
HCL nr. 143 din 27.05.2021
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12
Data comunicare:
HCL nr. 142 din 27.05.2021
privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Meditur S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 28.05.2021 prima întrunire respectiv 29.05.2021 a doua întrunire
Data comunicare:
HCL nr. 141 din 27.05.2021
privind participarea la majorarea capitalului social prin aport în numerar al S.C. Piața Prim - Com S.A. Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 140 din 11.05.2021
privind aprobarea proiectului la faza PT și a Indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE STRĂZI ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ FAZA II CARTIER AUREL VLAICU MUNICIPIUL MEDIAȘ”
Data comunicare:
HCL nr. 139 din 11.05.2021
privind completarea și modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 „privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al municipiului Mediaș” și anexei la HCL nr. 94/2018 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de domiciliu de pe raza municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 138 din 11.05.2021
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 13.05.2021
Data comunicare:
HCL nr. 137 din 11.05.2021
privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 1969/2017 pronunțată de către Judecătoria Mediaș în Dosarul nr. 1622/257/2016
Data comunicare:
HCL nr. 136 din 11.05.2021
privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 135 din 26.04.2021
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între municipiul Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie
Data comunicare:
HCL nr. 134 din 26.04.2021
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 133 din 26.04.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Modernizare sediu depozit Transgaz
Data comunicare:
HCL nr. 132 din 26.04.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire Centru Medical de Nefrologie și Dializă P + 1 totem amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr. 26
Data comunicare:
HCL nr. 131 din 26.04.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Demolare și construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58
Data comunicare:
HCL nr. 130 din 26.04.2021
privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2021
Data comunicare:
HCL nr. 129 din 26.04.2021
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2021 (modificată și completată prin HCL nr. 110/2022)
Data comunicare: 08.04.2022
HCL nr. 128 din 26.04.2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Meditur S.A. Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 127 din 26.04.2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 126 din 26.04.2021
privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 125 din 26.04.2021
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2022 (modificată și completată prin HCL nr. 156/2021, modificată și completată prin HCL nr. 391/2021)
Data comunicare: 29.04.2021
HCL nr. 124 din 26.04.2021
privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2021 prima întrunire respectiv 26.05.2021 a doua întrunire
Data comunicare:
HCL nr. 123 din 26.04.2021
privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Panait Cerna”
Data comunicare:
HCL nr. 122 din 26.04.2021
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015
Data comunicare:
HCL nr. 121 din 26.04.2021
privind aprobarea „Studiului de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele hibrid/electrice în municipiul Mediaș” a numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 2021-2026 și actualizarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 120 din 26.04.2021
privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2021 între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal filiala Mediaș Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul
Data comunicare:
HCL nr. 119 din 26.04.2021
privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local în temeiul Legii nr. 34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează unităţi de asistenţă socială pentru anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 118 din 26.04.2021
privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș a bunurilor mobile reprezentând mijloace fixe obiectelor de inventar și a materialelor preluate de către municipiul Mediaș conform HCL Mediaș nr. 7/2021
Data comunicare:
HCL nr. 117 din 26.04.2021
privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 116 din 26.04.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de administrare încheiate între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 115 din 26.04.2021
pivind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 114 din 26.04.2021
privind solicitarea doamnei Oprișa Lucia Angela domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16 de preluare a străzii „George Popa” în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 113 din 26.04.2021
privind modificarea și completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” - „Spații cu altă destinație” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”
Data comunicare:
HCL nr. 112 din 26.04.2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
Data comunicare:
HCL nr. 111 din 26.04.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 110 din 26.04.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 109 din 26.04.2021
privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren) situat în Ighișu Nou str. Morii nr. 49 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 108 din 26.04.2021
privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent) situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 107 din 26.04.2021
privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul I 2021
Data comunicare:
HCL nr. 106 din 14.04.2021
privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță asistență și reprezentare juridică
Data comunicare:
HCL nr. 105 din 14.04.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Asociația de Locatari str. Sinaia nr. 7 bl. 4
Data comunicare:
HCL nr. 104 din 14.04.2021
privind aprobarea bugetului local a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 103 din 06.04.2021
privind aprobarea proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Mediaș jud. Sibiu” cod SMIS 141753 și a indicatorilor tehnico - economici ai acestuia depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
Data comunicare:
HCL nr. 102 din 29.03.2021
privind schimbarea destinației imobilului situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14 aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș și darea acestuia în administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială
Data comunicare:
HCL nr. 101 din 29.03.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu fn
Data comunicare:
HCL nr. 100 din 29.03.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Modernizare sediu depozit central Transgaz (dezafectare clădiri existente construire clădiri )” str. Valea Lungă fn
Data comunicare:
HCL nr. 99 din 29.03.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire centru medical de nefrologie și dializă P + 1 totem amenajare incintă” str. I. C. Brătianu nr. 26
Data comunicare:
HCL nr. 98 din 29.03.2021
privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare teren creare drept de servitute construire complex de servicii cu pavilion de evenimente și spații anexe împrejmuire teren amenajare lac racordare la utilități (apă - canal energie electrică gaz)” str. Moșnei fn
Data comunicare:
HCL nr. 97 din 29.03.2021
privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construcție imobil locuințe împrejmuire branșamente utilități” str. Ion Creangă fn
Data comunicare:
HCL nr. 96 din 29.03.2021
privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 95 din 29.03.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 37/2021 privind aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății
Data comunicare:
HCL nr. 94 din 29.03.2021
privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 15.04.2021
Data comunicare:
HCL nr. 93 din 29.03.2021
privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. Gravorilor nr. 4 unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 92 din 29.03.2021
privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă situate în municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 3 et. 2 ap. 49 domnului Kore Manex Casian
Data comunicare:
HCL nr. 91 din 29.03.2021
privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2021 în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 90 din 29.03.2021
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului Both Dumitru Alexandru cu domiciliul în localitatea Mediaş str. Bârsei nr. 53 jud. Sibiu
Data comunicare:
HCL nr. 89 din 29.03.2021
privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021
Data comunicare:
HCL nr. 88 din 29.03.2021
privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș (completată prin HCL nr. 388/2021)
Data comunicare: 31.03.2021
HCL nr. 87 din 29.03.2021
privind aprobarea subînchirierii unei părți din spațiul închiriat Partidului USR filiala Județeană Sibiu în favoarea Biroului senatorial Mureșan Claudiu
Data comunicare:
HCL nr. 86 din 29.03.2021
privind aprobarea unui schimb de proprietăți între municipiul Mediaș și SC BAT SA
Data comunicare:
HCL nr. 85 din 29.03.2021
privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal (modificată și completată prin HCL nr. 153/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 84 din 29.03.2021
privind acceptarea solicitării de subînchiriere a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr. 57 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 83 din 29.03.2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor terenuri situate în Mediaș str. Gheorghe Lazăr nr. 60
Data comunicare:
HCL nr. 82 din 29.03.2021
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12
Data comunicare:
HCL nr. 81 din 29.03.2021
privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 80 din 29.03.2021
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare:
HCL nr. 79 din 19.03.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Gîrnod Ion
Data comunicare:
HCL nr. 78 din 19.03.2021
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice care au calitatea de veterani de război cu domiciliul în Mediaș în vederea creșterii calității vieții
Data comunicare:
HCL nr. 77 din 19.03.2021
privind înființarea unui centru în sistem public care oferă servicii sociale specializate pentru creșterea îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani (Creșa nr. 3) și a Regulamentului de organizare și funcționare
Data comunicare:
HCL nr. 76 din 19.03.2021
privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Mediaș și a serviciilor sociale din subordine
Data comunicare:
HCL nr. 75 din 19.03.2021
privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Mediaș a unui teren de construcții situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu fn
Data comunicare:
HCL nr. 74 din 25.02.2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 73 din 25.02.2021
privind modificarea HCL nr. 227/2020 privind aprobarea documentației PUD „Construire centru de evenimente festive 2 corturi evenimente (construcții provizorii) salon bucătărie - anexă platformă betonată parcare împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33
Data comunicare:
HCL nr. 72 din 25.02.2021
privind aprobarea documentației PUD ”Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații administrative P+E parțial amenajări exterioare amplasare firme luminoase totem și catarge rețele de incintă și deviere traseu conductă gaze naturale” str. Stadionului nr. 92
Data comunicare:
HCL nr. 71 din 25.02.2021
privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Mediaș propuse să funcționeze în anul şcolar 2021 - 2022
Data comunicare:
HCL nr. 70 din 25.02.2021
privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizație subterană pentru rețele de telecomunicații pe străzile Prot. I. Moldovan M. D. Roman Petru Maior Trandafirilor Oct. Fodor Vlad Țepeș Intrarea Aviației Aurel Vlaicu Dealul Furcilor”
Data comunicare:
HCL nr. 69 din 25.02.2021
privind modificarea art. 1 la HCL nr. 204/2019 privind aprobarea asocierii autorităților contractante municipiului Mediaș Direcția Fiscală Locală Direcția Administrarea Domeniului Public Direcția de Asistență Socială Direcția Poliția Locală Direcția Municipală pentru Cultură Sport Turism și Tineret Club Sportiv Municipal unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza mun. Mediaș Spitalul Municipal Unitatea de Asistență Medico-Socială SC Apa Târnavei Mari SC SC ECO - SAL SA SC MEDITUR SA SC PIAȚA PRIM - COM SA în vederea achiziționării de energie electrică gaze naturale și combustibil
Data comunicare:
HCL nr. 68 din 25.02.2021
privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019
Data comunicare:
HCL nr. 67 din 25.02.2021
privind modificarea HCL nr. 287/2019 privind aprobarea participării municipiului Mediaș la Proiectul ”Educație antepreșcolară premisă pentru dezvoltarea comunitară în municipiul Mediaș” și a cheltuielilor legate de proiect
Data comunicare:
HCL nr. 66 din 25.02.2021
privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2021 Parcului Industrial Automecanica
Data comunicare:
HCL nr. 65 din 25.02.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare
Data comunicare:
HCL nr. 64 din 25.02.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Vasiu Ioan
Data comunicare:
HCL nr. 63 din 25.02.2021
privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Fundația „Gândirea” - filiala Mediaș prin reprezentant legal Dan Ovidiu Ilcuș
Data comunicare:
HCL nr. 62 din 25.02.2021
privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Piața Prim - Com SA
Data comunicare:
HCL nr. 61 din 25.02.2021
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 60 din 25.02.2021
privind închirierea prin licitație publică a suprafețelor de teren cu destinație agricolă în intravilanul municipiului Mediaș aparținând domeniului public/privat al municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 59 din 25.02.2021
privind acceptarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14
Data comunicare:
HCL nr. 58 din 25.02.2021
privind actualizarea cu rata inflației pentru anul 2020-comunicată de Institutul Național de Statistică a chiriei stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș proprietate a Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 57 din 25.02.2021
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 întocmit de către Ocolul Silvic Mediaş în calitate de administrator al fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 56 din 25.02.2021
privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în municipiul Mediaș sat Ighișu Nou
Data comunicare:
HCL nr. 55 din 25.02.2021
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile - terenuri situate în intravilanul municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 54 din 25.02.2021
privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2021 cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 53 din 25.02.2021
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează Cabinetul Medical Individual Dermato - Venerologie dr. Krizbai Ioan situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2
Data comunicare:
HCL nr. 52 din 25.02.2021
privind atribuirea gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea amplasării unor vetre de stupină
Data comunicare:
HCL nr. 51 din 25.02.2021
privind aprobarea vânzării unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995 (completată prin HCL nr. 208/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 50 din 25.02.2021
privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase pe picior către agenți economici și a masei lemnoase fasonate către populație material lemnos provenit din tăieri de produse accidentale în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 49 din 25.02.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș cartier Moșnei străzile Ulmului Șerpuită Piatra Craiului”
Data comunicare:
HCL nr. 48 din 25.02.2021
privind modificarea valorii obiectivului de investiție ”Amenajare sens giratoriu Șoseaua Sibiului ieșire izvor (proiectare și execuție)”
Data comunicare:
HCL nr. 47 din 25.02.2021
privind prelungirea contractului de administrare nr. 68/2011 încheiat între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 46 din 25.02.2021
privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.03.2021
Data comunicare:
HCL nr. 45 din 25.02.2021
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere
Data comunicare:
HCL nr. 44 din 25.02.2021
privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Mediaş la data de 31.12.2020
Data comunicare:
HCL nr. 43 din 25.02.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 7/2021privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 42 din 08.02.2021
privind înlocuirea domnului consilier Sima Dan în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mediaș în cadrul unor comisii speciale cu domnul Oprișor Ionuț - Bogdan
Data comunicare:
HCL nr. 41 din 08.02.2021
privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local
Data comunicare:
HCL nr. 40 din 08.02.2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Castanilor str. Toma Ionescu str. Octavian Goga str. George Topârceanu”
Data comunicare:
HCL nr. 39 din 29.01.2021
privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul apartamentului nr. 1 situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.17 în favoarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.
Data comunicare:
HCL nr. 38 din 29.01.2021
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Meditur S.A. Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 37 din 29.01.2021
privind aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății (modificată și completată prin HCL nr. 95/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 36 din 29.01.2021
privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 35 din 29.01.2021
privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Comasare terenuri și construire hală pentru asamblare și vopsire remorci platforme betonate parcări și drumuri de incintă împrejmuire teren organizare de șantier și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn. și aprobarea documentației de urbanism.
Data comunicare:
HCL nr. 34 din 29.01.2021
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 al Spitalului Municipal Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 33 din 29.01.2021
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 32 din 29.01.2021
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2020 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 31 din 29.01.2021
privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş.
Data comunicare:
HCL nr. 30 din 29.01.2021
privind modificarea și completarea HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021 modificată prin HCL nr. 373/2020 și HCL nr. 3/2021.
Data comunicare:
HCL nr. 29 din 29.01.2021
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată – 2020.
Data comunicare:
HCL nr. 28 din 29.01.2021
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Piața Prim-Com S.A. Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 27 din 29.01.2021
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ECO-SAL S.A..
Data comunicare:
HCL nr. 26 din 29.01.2021
privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mediaș care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 25 din 29.01.2021
privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2021 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 24 din 29.01.2021
privind aprobarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 23 din 29.01.2021
privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021.
Data comunicare:
HCL nr. 22 din 29.01.2021
privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 80 de ani de viață pe parcursul anului 2021 în vederea creșterii calității vieții.
Data comunicare:
HCL nr. 21 din 29.01.2021
privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2021.
Data comunicare:
HCL nr. 20 din 29.01.2021
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș pentru anul 2021.
Data comunicare:
HCL nr. 19 din 29.01.2021
privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.
Data comunicare:
HCL nr. 18 din 29.01.2021
privind modificarea și completarea ”Listei de inventar a bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Mediaș” aprobată prin HCL nr. 157/2001 ”privind aprobarea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.
Data comunicare:
HCL nr. 17 din 29.01.2021
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr.57 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 16 din 29.01.2021
privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în Mediaş care expiră la data de 01.02.2021.
Data comunicare:
HCL nr. 15 din 29.01.2021
privind aprobarea listei preliminare de priorități pe anul 2021 a solicitanților rezultată în urma departajării care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 14 din 29.01.2021
privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Administrare a Domeniului Public Mediaș asupra unor dotări aferente locurilor de joacă în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea contractului de administrare nr. 8/2006.
Data comunicare:
HCL nr. 13 din 29.01.2021
privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate de natura bunurilor mobile.
Data comunicare:
HCL nr. 12 din 29.01.2021
privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.
Data comunicare:
HCL nr. 11 din 29.01.2021
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea unei cote părți din spațiul în care funcționează cabinetul medical Oto-Rino-Laringologie dr. Moldovan Marioara situat în Mediaș str. Cloșca nr.2.
Data comunicare:
HCL nr. 10 din 29.01.2021
privind prelungirea contractului de administrare nr. 24/2016 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 9 din 29.01.2021
privind solicitarea domnului Buzean Ionuț-Arghir în calitate de administrator al SC Luemma Arghir Construct SRL CIF: 41019396 de preluare a străzii „Aviatorilor” în proprietatea Municipiului Mediaș
Data comunicare:
HCL nr. 8 din 29.01.2021
privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unui teren situat administrativ în municipiul Mediaș str. Rubinului nr. 7 pentru asigurarea accesului în cadrul imobilului situat în Mediaș str. Rubinului nr. 5 Grădinița cu program prelungit „Pinocchio” Mediaș.
Data comunicare:
HCL nr. 7 din 29.01.2021
privind reorganizarea unor instituții publice de interes local prin fuziune prin absorbție de către municipiul Mediaș și reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș (modificată și completată prin HCL nr. 43/2021)
Data comunicare:
HCL nr. 6 din 29.01.2021
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș începând cu 01.01.2021.
Data comunicare:
HCL nr. 5 din 29.01.2021
privind alegerea viceprimarului Municipiului Mediaş
Data comunicare:
HCL nr. 4 din 19.01.2021
privind modificarea HCL nr. 303/2020 pentru stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş pe principalele domenii de activitate
Data comunicare:
HCL nr. 3 din 08.01.2021
privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021
Data comunicare:
HCL nr. 2 din 08.01.2021
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020
Data comunicare:
HCL nr. 1 din 08.01.2021
privind validarea Dispoziției nr. 911/22.12.2020
Data comunicare: 10.12.2021