HCL nr. /30.03.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de
30 martie 2022, ora 16:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 112/2022; proiectul de hotărâre nr. 112/2022; raportul de specialitate nr. 5.143/18.03.2022;

Temei legal: HCL nr. 41/2022, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL Mediaș nr. 385/2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața Prim - Com SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 113/2022; proiectul de hotărâre nr. 113/2022; raportul de specialitate nr. 21.329/17.03.2022;

Temei legal: art. 34 lit. „b”, art. 39 alin. (2), art. 28 lit. „j” din OG nr. 71/2002, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2022 Parcului Industrial Automecanica.

Referatul de aprobare nr. 114/2022; proiectul de hotărâre nr. 114/2022; raportul de specialitate nr. 13.243/17.03.2022;

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007, Ordinul nr. 2.980/2013, Ordinul MDLPA nr. 787/11.06.2021, art. 456 alin. (1) lit. „i”, art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 115/2022; proiectul de hotărâre nr. 115/2022; raportul de specialitate nr. 5.265/21.03.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. ,,a” alin. (3) lit. ,,c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 409 alin. (3) lit. „b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Mediaș, începând cu data de 01.04.2022.

Referatul de aprobare nr. 116/2022; proiectul de hotărâre nr. 116/2022; raportul de specialitate nr. 1.530/17.03.2022;

Temei legal: Legea nr. 1/2011, art. 16 alin. (3) lit. „g” din HG nr. 797/2017, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 104/2022; proiectul de hotărâre nr. 104/2022; raportul de specialitate nr. 5.083/17.03.2022;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 105/2022; proiectul de hotărâre nr. 105/2022; raportul de specialitate nr. 5.084/17.03.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Mediaș a unor imobil - teren, situat în intravilanul Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 92/2022; proiectul de hotărâre nr. 92/2022; raportul de specialitate nr. 4.616/14.03.2022;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 1138 din Legea nr. 287/2009, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de administrare nr. 35/2017 încheiat între Municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 93/2022; proiectul de hotărâre nr. 93/2022; raportul de specialitate nr. 4.587/11.03.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 55/2017 încheiat cu Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 95/2022; proiectul de hotărâre nr. 95/2022; raportul de specialitate nr. 4.482/16.03.2022;

Temei legal: OG nr. 112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d” alin. (6) alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiții finalizat de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 97/2022; proiectul de hotărâre nr. 97/2022; raportul de specialitate nr. 4.484/14.03.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a” ,,art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiști permanente situate în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 111/2022; proiectul de hotărâre nr. 111/2022; raportul de specialitate nr. 5.191/21.03.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) şi (2), alin. 7^1 şi alin. 7^2 din OUG nr. 34/2013, HG nr. 1.064/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii SNTGN Transgaz SA având ca obiect obținerea Autorizației de construire pentru imobilul din Mediaș str. George Coșbuc nr. 29.

Referatul de aprobare nr. 120/2022; proiectul de hotărâre nr. 120/2022; raportul de specialitate nr. 5.176/21.03.2022

Temei legal: Legea nr. 50/1991, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a,”, art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială Mediaș asupra imobilelor situate în Mediaș str. Sondorilor nr. 18 și str. 1 Decembrie nr. 34 (str. Feleac nr. 5), cu destinația de „creșă” aflate în domeniul public al Municipiului Mediaș și darea în administrare a acestora în favoarea Grădiniței cu program prelungit „Micul Prinț” Mediaș, respectiv Grădiniței cu program prelungit ”Rază de Soare” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 121/2022; proiectul de hotărâre nr. 121/2022; raportul de specialitate nr. 3.935/21.03.2022;

Temei legal: art. I pct. 1 alin .(1^2) din OUG nr. 100/2021, Legea nr. 1/2011, art. 108 lit. „a”, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139 alin.(3) lit. „g,”, art. 196 alin. (1) lit. „a,”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (construcție și teren), situat în Mediaș, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 94/2022; proiectul de hotărâre nr. 94/2022; raportul de specialitate nr. 4.736/15.03.2022;

Temei legal: art. 871-873 din Legea nr. 287/2009, art. 108 lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302 - 331 și art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren aferent), situat în Municipiul Mediaș str. Traian Vuia nr. 1, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 106/2022; proiectul de hotărâre nr. 106/2022; raportul de specialitate nr. 5.086/17.03.2022;

Temei legal: art. 1.650 alin. (1), art. 1.652, art. 1.657, art. 1.660, art. 1.666 alin. (1), art. 1.672, art. 1.673, art. 1.676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 3.350 mp, situat în Municipiul Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 107/2022; proiectul de hotărâre nr. 107/2022; raportul de specialitate nr. 5.085/17.03.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 301, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Mediaș și UAT Județul Sibiu prin Consiliul Județean Sibiu în vederea implementării proiectului „Schimbări climatice - plan de acțiune pentru atenuare și măsurile necesare pentru adaptarea în județul Sibiu (SC-PAAMA-CJS-2021)”.

Referatul de aprobare nr. 96/2022; proiectul de hotărâre nr. 96/2022; raportul de specialitate nr. 5.060/17.03.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b” și lit. „e”, alin. (4) lit. „e”, alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”.

Referatul de aprobare nr. 91/2022; proiectul de hotărâre nr. 91/2022; raportul de specialitate nr. 4.873/16.03.2022;

Temei legal: art. 16 alin. 2 lit. „m” și art. 11 lit. „b” din Statutul Asociației, art. 89, art. 90 alin. 1, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. „d”, lit. „e”, alin. 7 lit. „n”, alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Mediaș prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local.

Referatul de aprobare nr. 117/2022; proiectul de hotărâre nr. 117/2022; raportul de specialitate nr. 5.364/22.03.2022;

Temei legal: HCL nr. 193/2020, art. 89, art. 90 alin. 1, art. 129 alin. 1 alin. 2 lit. „e” alin. 7 lit. „n” alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru funcția de administrator/membru în cadrul Consiliului de Administrație la SC Meditur SA.

Referatul de aprobare nr. 118/2022; proiectul de hotărâre nr. 118/2022; raportul de specialitate nr. 5.269/21.03.2022;

Temei legal: art. 28, art. 29, art. 64^4 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, art. 3 lit. „c”, art. 4 alin. (4), art. 8, art. 14 lit. „c” din HG nr. 722/2016, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d” alin. (3) lit. „d” alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Mediaș cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 119/2022; proiectul de hotărâre nr. 119/2022; raportul de specialitate nr. 5.121/18.03.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2) și alin. (3) lit. d”, art. 29 alin. 11 lit. „m” și „n”din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 129/2021, privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș, pentru anul școlar 2021-2022, și stabilirea cuantumului și numărului de burse pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022.

Referatul de aprobare nr. 123/2022; proiectul de hotărâre nr. 123/2022; raportul de specialitate nr. 5.275/21.03.2022;

Temei legal: art. 82 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art.14 din Ordinul Ministerului Educației nr. 3073/2022, art. 129 alin (1) și (2), lit. „d)” alin. 7 lit. „a”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

         24. Proiect de hotărâre privind modificare Anexei nr. 2 la HCL nr. 369/2021.

Referatul de aprobare nr. 124/2022; proiectul de hotărâre nr. 124/2022; raportul de specialitate nr. 5.274/21.03.2022;

Temei legal: art. 112 din Legea nr. 1/2011, art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, art. 129 alin. (1) și (2), lit. „d”, alin. 7 lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighișu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2022”.

Referatul de aprobare nr. 100/2022; proiectul de hotărâre nr. 100/2022; raportul de specialitate nr. 1.488/14.03.2022;

Temei legal: HCL nr. 24/2022, art. 7, art. 10 lit. „b”, art. 92 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparținător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022.

Referatul de aprobare nr. 98/2022; proiectul de hotărâre nr. 98/2022; raportul de specialitate nr. 1.489/14.03.2022;

Temei legal: HCL nr. 23/2022, art. 7, art. 10 lit. „b”, art. 92 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul Mediaș, str. Pictor Theodor Aman nr. 12 d-lui Petac Sergiu.

Referatul de aprobare nr. 99/2022; proiectul de hotărâre nr. 99/2022; raportul de specialitate nr. 1.574/17.03.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2022, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 101/2022; proiectul de hotărâre nr. 101/2022; raportul de specialitate nr. 1.573/17.03.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21, art. 30 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74 din 24.02.2022 privind acordarea de suport şi sprijin material sub formă de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş și satul aparținător Ighişu Nou.

Referatul de aprobare nr. 108/2022; proiectul de hotărâre nr. 108/2022; raportul de specialitate nr. 1.608/18.03.2022;

Temei legal: Legea nr. 116/2002, Legea nr. 292/2011, art. 3 alin. (1) din OUG nr. 84/2020, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință, garaj, terasă acoperită, piscină și împrejmuire str. Plopului fn și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 102/2022; proiectul de hotărâre nr. 102/2022; raportul de specialitate nr. 4.609/16.03.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire locuință” str. Graia de Sus, nr. 19 și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 109/2022; proiectul de hotărâre nr. 109/2022; raportul de specialitate nr. 4.887/18.03.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Construire centru comercial, creare acces, extindere și branșamente utilități” str. Aurel Vlaicu fn și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 110/2022; proiectul de hotărâre nr. 110/2022; raportul de specialitate nr. 5.101/18.03.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

33. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire ansamblu cu funcțiuni mixte: administrativ, logistică, comerț, sănătate, turism și alimentație publică, împrejmuire, amenajări exterioare, organizare de șantier” str. Stadionului fn.

Referatul de aprobare nr. 103/2022; proiectul de hotărâre nr. 103/2022; raportul de specialitate nr. 3.003/16.03.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

34. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din cadrul apartamentului 7 situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 31, în favoarea Asociației „Mediaș 750 de ani”.

Referatul de aprobare nr. 125/2022; proiectul de hotărâre nr. 125/2022; raportul de specialitate nr. 5.419/23.03.2022;

Temei legal: art. 874 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit „a”, art. 200, art. 362 alin. (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

35. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 674 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Măgurei fn, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 126/2022; proiectul de hotărâre nr. 126/2022; raportul de specialitate nr. 5.822/17.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 1.650 alin. (1), art. 1.652, art. 1.657, art. 1.660, 1.666 alin. (1), art. 1.672, art. 1.673, art. 1676, art. 1.719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 şi 3.

descarca material-->

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Axa 2, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apelul de proiecte de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 128/2022; proiectul de hotărâre nr. 128/2022; raportul de specialitate nr. 5.735/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 din, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 şi 3.

descarca material-->

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Mediensis”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 127/2022; proiectul de hotărâre nr. 127/2022; raportul de specialitate nr. 5.640/24.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică corp clădire scoală și sală de sport - Liceul Tehnologic Școala Națională de Gaz”, în cadrul P.N.R.R., Componenta C5-Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, inclusiv descrierea sumară a obiectivului de investiții, precum și aprobarea tuturor cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 129/2022; proiectul de hotărâre nr. 129/2022; raportul de specialitate nr. 5.639/24.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare încheiat între Municipiul Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș în vederea implementării proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților”.

Referatul de aprobare nr. 130/2022; proiectul de hotărâre nr. 130/2022; raportul de specialitate nr. 5.747/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „e”, alin. (9) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților.

Referatul de aprobare nr. 131/2022; proiectul de hotărâre nr. 131/2022; raportul de specialitate nr. 5.748/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare/Modernizare imobile Spital Municipal Mediaș (Corp 1, Corp 2) pentru creșterea siguranței pacienților” depus spre finanțare în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid - 19, obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid - 19.

Referatul de aprobare nr. 132/2022; proiectul de hotărâre nr. 132/2022; raportul de specialitate nr. 5.749/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA 10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Stații de încărcare autobuze și microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiției, precum și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 133/2022; proiectul de hotărâre nr. 133/2022; raportul de specialitate nr. 5.722/28.03.2022;

Temei legal: prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

Informări:
- Adresa nr. 4.529/10.03.2022 a domnului Puczi Arpad.
- Raportul primarului privind activitatea desfășurată în anul 2021.
- Raportul viceprimarului privind activitatea desfășurată în anul 2021.

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                      Petruțiu Marina Simona