HCL nr. /24.02.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24 februarie 2022 ora 16:00
care va avea loc în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Costea Teodor Lucian, aflat la poziția nr. 6 pe Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Social Democrat, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 55/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 10 februarie 2022, rămasă definitivă.

2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Macaveiu Mihai Ion cu domnul Costea Teodor Lucian, în cadrul comisiilor Consiliului Local .

Referatul de aprobare nr. 61/2022; proiectul de hotărâre nr. 61/2022; raportul de specialitate nr. 2.667/15.02.2022; Încheierea civilă nr. 55/CC pronunțată de Judecătoria Mediaș în Cameră de Consiliu în data de 10 februarie 2022, rămasă definitivă

Temei legal: art. 124, art. 127, art. 196 alin. (1) lit. „a” art. 129 alin. (14) şi art. 131 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Mediaş la data de 31.12.2021.

Referatul de aprobare nr. 62/2022; proiectul de hotărâre nr. 62/2022; raportul de specialitate nr. 2.688/15.02.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->
partea I
partea II

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 59/2022; proiectul de hotărâre nr. 59/2022; raportul de specialitate nr. 2.654/15.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, Legea nr. 317/2021, O.G. nr. 26/2013, art. 129 alin. 2 lit. ,,a, ,,b și ,,d, alin. 3 lit. ,,d, art. 139, art. 196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 la S.C. Meditur S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 64/2022; proiectul de hotărâre nr. 64/2022; raportul de specialitate nr. 2824/16.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 82/1991, Legea nr. 317/2021, O.G. nr. 26/2013, art. 129 alin. 2 lit. ,,a, ,,b și ,,d, alin. 3 lit. ,,d, art. 139, art. 196, art. 200, art. 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 60/2022; proiectul de hotărâre nr. 60/2022; raportul de specialitate nr. 2471/11.02.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. ,,a” și alin. (3) lit. ,,c”, art. 409 alin. (3) lit. ,,b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 55/2022; proiectul de hotărâre nr. 55/2022; raportul de specialitate nr. 2.484/11.02.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea și indexarea cu rata inflației pentru anul 2021 - comunicată de Institutul Național de Statistică, a chiriilor stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru locuinţele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în Municipiul Mediaș, proprietate a Statului Român, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 76/2022; proiectul de hotărâre nr. 76/2022; raportul de specialitate nr. 2532/14.02.2022;

Temei legal: art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pe anul 2022, cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea închirierii, proprietatea privată a Statului Român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 56/2022; proiectul de hotărâre nr. 56/2022; raportul de specialitate nr. 2490/11.02.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (1) din HG nr. 962/2001, Legea nr. 152/1998, Legea nr. 114/1996, art.129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea subapartamentului nr. 2/2 (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în municipiul Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 24 subap. 2/2.

Referatul de aprobare nr. 75/2022; proiectul de hotărâre nr. 75/2022; raportul de specialitate nr. 1.404/08.02.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a spațiului situat administrativ în Mediaş str. Unirii nr. 20 ap. 1, în favoarea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat - Organizația Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 74/2022; proiectul de hotărâre nr. 74/2022; raportul de specialitate nr. 1361/26.01.2022;

Temei legal: art. 26 din Legea nr. 334/2006, art. 129 alin. 2 lit. „c” și alin. 6 lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Municipal Mediaș asupra unui spațiu din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2 - Policlinca și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 86/2022; proiectul de hotărâre nr. 86/2022; raportul de specialitate nr. 3.108/21.02.2022;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 301, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

         13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 87/2022; proiectul de hotărâre nr. 87/2022; raportul de specialitate nr. 3.189/22.02.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 46, art. 56, alin. (1), din Legea 350/2001, art. 28, art. 30 alin. (1) din Legea 350/2001 art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, şi art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 88/2022; proiectul de hotărâre nr. 88/2022; raportul de specialitate nr. 3.044/21.02.2022;

Temei legal: art. 19 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. „c”, art. 49 alin. 1 alin. 2 alin. 4 alin. 6 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->
partea I
partea II

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș a imobilului situat în Mediaş, str. Cuza Vodă, nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 78/2022; proiectul de hotărâre nr. 78/2022; raportul de specialitate nr. 2459/15.02.2022;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, alin. 1 lit. a, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 şi art. 362 alin. 1 şi alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

             16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 79/2022; proiectul de hotărâre nr. 79/2022; raportul de specialitate nr. 937/14.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate asupra unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, având destinația de ”unitate de învățământ”, de natura bunurilor mobile.

Referatul de aprobare nr. 80/2022; proiectul de hotărâre nr. 80/2022; raportul de specialitate nr. 939/14.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare a Consiliului Local Mediaș înscris în CF nr. 106424 Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 82/2022; proiectul de hotărâre nr. 82/2022; raportul de specialitate nr. 2838/17.02.2022;

Temei legal: art. 869 NCC, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 301 din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1. 2 și 3.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 401/17.12.2018 ,,privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru închirierea prin licitație publică a parcărilor la domiciliu aflate pe domeniul public al Municipiului Mediaș”, modificată și completată.

Referatul de aprobare nr. 83/2022; proiectul de hotărâre nr. 83/2022; raportul de specialitate nr. 2897/17.02.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 si art. 361 alin. (2) si (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective al persoanelor instituționalizate din cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pentru anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 52/2022; proiectul de hotărâre nr. 52/2022; raportul de specialitate nr. 288/08.02.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b” si d”, alin. 4 lit. „a”, alin. (7) lit. „b”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de asociere între Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 73/2022; proiectul de hotărâre nr. 73/2022; raportul de specialitate nr. 7902/09.02.2022;

Temei legal: art. 88 şi art. 112 alin (3) lit. „q” din Legea nr. 292/2011, art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. „a”, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 63/2022; proiectul de hotărâre nr. 63/2022; raportul de specialitate nr. 901/15.02.2022;

Temei legal: art. 1 alin. (3) din Legea nr. 34/1998, art. 11 şi art. 12 alin (3) din OG nr. 68/2003, art. 139 din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2022, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul.

Referatul de aprobare nr. 67/2022; proiectul de hotărâre nr. 67/2022; raportul de specialitate nr. 902/15.02.2022;

Temei legal: art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998, art. 2 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (2) din HG nr. 1153/2001, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport şi sprijin material sub forma de alimente de bază persoanelor defavorizate, cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou.

Referatul de aprobare nr. 84/2022; proiectul de hotărâre nr. 84/2022; raportul de specialitate nr. 721/08.02.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 84/2020 Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

25. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciului social “Centru de zi pentru copii” în cadrul Centrului Comunitar medico-social din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia.

Referatul de aprobare nr. 69/2022; proiectul de hotărâre nr. 69/2022; raportul de specialitate nr. 1.751/09.02.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (2) din Anexa 2 la HG nr. 797/2017, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi „e”, alin. (7) lit. b, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 22 din 2022 privind premierea persoanelor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini vârsta de 100 de ani în cursul anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 68/2022; proiectul de hotărâre nr. 68/2022; raportul de specialitate nr. 731/08.02.2022;

Temei legal: art. 11, art. 12 și art. 23 din OG nr. 68/2003, art. 2, art. 4 ale Legii nr. 17/2000, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 ale Legii nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Mediaş prin D.A.S. cu Asociația Prompt Martenity & Critical Care Mediaș și Spitalul Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 85/2022; proiectul de hotărâre nr. 85/2022; raportul de specialitate nr. 775/09.02.2022,;

Temei legal: art. 88 şi art. 112 alin 3 lit. q din Legea 292/2011, Legea nr. 95/2006, art129, alin1, alin. 2 lit.d, alin. 9 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici” - Rețele apă - canal.

Referatul de aprobare nr. 58/2022; proiectul de hotărâre nr. 58/2022; raportul de specialitate nr. 2.519/11.02.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea profitului rezonabil pentru Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 57/2022; proiectul de hotărâre nr. 57/2022; raportul de specialitate nr. 2.560/14.02.2022;

Temei legal: art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

30. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS - ZONĂ METROPOLITANĂ”.

Referatul de aprobare nr. 70/2022; proiectul de hotărâre nr. 70/2022; raportul de specialitate nr. 2.748/16.02.2022;

Temei legal: art. 10 alin. (5), alin. (6) şi art. 64 alin. (10) din Legea nr. 196/2018, art. 129 alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

31. Proiect de hotărâre privind atestarea calității de administrator de condominii.

Referatul de aprobare nr. 53/2022; proiectul de hotărâre nr. 53/2022; raportul de specialitate nr. 1400/09.02.2022;

Temei legal: art. 7 alin. 1 din Legea nr. 351/2001, art. 5, art. 6 din OG 26/2000, art. 89 art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „e” şi alin. (9) lit. „c” şi art.139, art. 196, art. 200, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural - sportiv aferent anului 2022.

Referatul de aprobare nr. 54/2022; proiectul de hotărâre nr. 54/2022; raportul de specialitate nr. 2.391/09.02.2022;

Temei legal: art. 129 alin. (2), lit. „d” și alin. (7) lit. „d”, „e” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 65/2022; proiectul de hotărâre nr. 65/2022; raportul de specialitate nr. 2.649/15.02.2022;

Temei legal: art. 258 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

34. Proiect de hotărâre privind cedarea dreptului de reproducere a operei „Medias - istorie romanțată“ de George Togan.

Referatul de aprobare nr. 66/2022; proiectul de hotărâre nr. 66/2022; raportul de specialitate nr. 2.620/14.02.2022;

Temei legal: art. 51 - 58 din Legea nr. 8/1996, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (7) lit. „a“ și „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

35. Proiect de hotărâre  privind includerea în domeniul public și darea în administrare, pe o perioadă de 24 luni, de către municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Mediaș, a dispozitivelor medicale.

Referatul de aprobare nr. 81/2022; proiectul de hotărâre nr. 81/2022; raportul de specialitate nr. 2.822/16.02.2022;

Temei legal: art. 112 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 867 din Legea nr. 287/2009, art. 129, alin. 1, alin. 2 lit. „c”, art. 297 alin. (1) lit. „a”, 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

Informare:
- Adresa nr. 2.196/07.02.2022 a Direcției de Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG - privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2021.
 
Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona