HCL nr. /13.05.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local Mediaș convocată de îndată,
din data de 13 mai, ora 12:00 care se va desfășura prin videoconferință

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 164/2022; proiectul de hotărâre nr. 164/2022; raportul de specialitate nr. 8.661/12.05.2022;

Temei legal: HCL nr. 41/2022, art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Municipiului Mediaș în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local şi a acordului de parteneriat.

Referatul de aprobare nr. 162/2022; proiectul de hotărâre nr. 162/2022; raportul de specialitate nr. 8.575/11.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „e” alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Mediaș în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local, I.1 - Mobilitate urbană durabilă, cu proiectul „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public - Staţii de încărcare autobuze şi microbuze”, de aprobare a notei de fundamentare și a descrierii sumare a investiţiei, precum şi aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 163/2022; proiectul de hotărâre nr. 163/2022; raportul de specialitate nr. 8.608/12.05.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „e” alin. (9) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                      Sanda Muntean