MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț de mediu etapa de încadrare - Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport

Municipiul Mediaș, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire centru comunitar de agrement și sport,, propus a fi amplasat în municipiul Mediaș, str. Sticlei nr.9, județul Sibiu. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr.2A, mun. Sibiu, județul Sibiu, în zilele de luni-joi, între orele 9-13 și vineri între orele 8-14, precum și la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu.