MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ- teritoriale Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș pentru anul 2017

Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ- teritoriale Direcția Municipală Pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaș pentru anul 2017

 

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

DIRECȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, SPORT, TURISM ȘI TINERET MEDIAȘ; CIF 18263735; Piața Corneliu Coposu nr. 3, tel, fax: 0269 803870; cultura@primariamedias.ro

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 între autoritatea contractantă Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

DOMENIUL CULTURĂ/ SPORT/EDUCAȚIE/CULTE/SOCIAL:

 

Nr. Crt.

Beneficiar

Denumire Proiect

Valoarea finanţării de la bugetul local cheltuită (lei)

Rezultate

 

1

 

Asociația Internațională a Polițiștilor Regiunea Sibiu

 

Bucătarii din Civitas

Mediensis 750

4000,00

Concursul a susținut și a încurajat creșterea comunității celor care apreciază și promovează cultura gastronomică autentică din zona de nord a județului Sibiu.

2

Asociația ROTARACT Club MEDIAȘ

Cupa Mediensis – la dezbateri academice, ed. A IV

6400,00

Oferirea de oportunități de dezvoltare pentru tinerii din Mediaș într-un mediu non-formal;

Dezvoltarea unei mișcări de tineret care practică dezbaterile academice, prin cluburi școlare, respectiv, consolidarea rețelei de profesori, din Mediaș și zonă, care pot face training și arbitraj în domeniul dezbaterilor academice

 

3

Asociația Uniunea Tineretului Democrat Maghiar

Publicația culturală Nagy Kukullo Mediaș

7999,66

Imbunatatirea calitatii publicatiei,transmiterea publicatiei in continuare in m od gratuit spre cei interesati, diseminarea de informatii concise comunitatii maghiare din judet, avand astfel posibilitatea sa citeasca in limba materna, extinderea numarului de pagini si a calitatii publicatiei