MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la Ghidul privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni pentru dezvoltarea comunităţii în județul Sibiu în anul 2018

Vă aducem la cunoştinţă publică faptul că urmează să fie inițiat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Ghidului privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni pentru dezvoltarea comunităţii în județul Sibiu în anul 2018.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până în data de 12.01.2018 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la Ghidul privind accesarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru programe, proiecte și acțiuni pentru dezvoltarea comunităţii în județul Sibiu în anul 2018.

 

Propunerile pot fi trimise d-nei Crina Sim - consilier superior - Serviciul Strategii, Dezvoltare Economica si Sociala - Consiliul Judetean Sibiu, la adresa de e-mail: crina.sim@cjsibiu.ro 

 

Anexa 1a - cererea de finantare

Anexa 1b - declaratie impartialitate

Anexa 1c - declaratie proprie raspundere

Anexa 1d - confidentialitate

Anexa 1e - contract de finantare

Ghid de finantare agenda comunitatii