MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

PROGRAMUL de LUCRU cu PUBLICUL al S.P.C.L.E.P. Mediaş – Compartiment Evidenţa Persoanelor în perioada procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României - turul al II-lea

PROGRAMUL de LUCRU cu PUBLICUL al S.P.C.L.E.P. Mediaş – Compartiment Evidenţa Persoanelor în perioada procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României - turul al II-lea este următorul:
Sâmbătă, 23.11.2019: 08.00 – 16.00
Duminică, 24.11.2019: 07.00 – 21.00.

În ziua de sâmbătă, 23.11.2019, în intervalul orar 08.00 – 16.00:
- se primesc documentaţii pentru eliberarea Cărţii de Identitate, a cărţii provizorii de identitate (cu excepţia cărţii provizorii eliberate pentru motivul „lipsă locuinţă”), pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă;
- se eliberează acte de identitate pentru care au fost depuse documentaţii înainte de 20.11.2019.

În ziua de duminică, 24.11.2019, în intervalul orar 08.00 – 14.00:
- se primesc documentaţii pentru eliberarea Cărţii de Identitate, a cărţii provizorii de identitate (cu excepţia cărţii provizorii eliberate pentru motivul „lipsă locuinţă”), pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă;
- se eliberează acte de identitate pentru care au fost depuse documentaţii înainte de 20.11.2019.
În ziua de duminică, 24.11.2019, în intervalul orar 14.00 – 18.00:
- se primesc documentaţii pentru eliberarea cărţii provizorii de identitate (cu excepţia cărţii provizorii eliberate pentru motivul „lipsă locuinţă”), pentru înscrierea menţiunii de reşedinţă;
- se eliberează acte de identitate pentru care au fost depuse documentaţii înainte de 20.11.2019.
În ziua de duminică, 24.11.2019, în intervalul orar 18.00 – 21.00:
- se eliberează acte de identitate, inclusiv cele pentru care au fost depuse documentaţii în 23.11.2019 şi în 24.11.2019, până la ora 14.00.
Documentaţiile care vor fi depuse în 23.11 şi 24.11.2019, în vederea obţinerii de CI/CiP/reşedinţă, trebuie să fie COMPLETE (inclusiv taxă).
Actele necesare eliberării, pentru fiecare motiv în parte, se regăsesc la avizierul S.P.C.L.E.P. şi pe www.primariamedias.ro.

In ziua de duminică, 24.11.2019, pot fi depuse documentaţii în vederea eliberării CI, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, din Sibiu - str. Câmpului, nr. 14, in intervalul orar 14.00 - 19.00.
In acest caz, taxa de eliberare CI (7 lei) se va achita la sediul D.J.E.P.
Respectivele CI vor fi întocmite şi vor putea fi ridicate in cursul aceleiaşi zile, de la sediul D.J.E.P.