MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Informare privind desfășurarea celei de a patra sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“

Informare privind desfășurarea celei de a patra sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a stabilit lansarea celei de a patra sesiuni de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu servicii climatice și conservarea pădurilor“, aferentă submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).

Perioada de desfășurare a sesiunii este 1 martie 2021-17 mai 2021, iar alocarea financiară este de 22.318.866 euro.

Beneficiarii schemei pot fi:

a) Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere,

b) Persoanele fizice și juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere,

c) Asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b) conform prevederilor Ordinului MADR1002/2016, cu modificările și completările ulterioare constituite în baza legislației în vigoare.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) proprietarilor de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafața anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul1).

Pentru mai multe detalii accesați

https://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/6632-informare-privind-desfasurarea-celei-de-a-4-a-sesiuni-de-depunere-a-cererilor-de-sprijin-pentru-schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor.html

sau

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/m15-sesiune-4