MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat de către Asociația GAL ZUM Mediaş