MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE pentru evenimentul “Spectacol de muzică populară” 16/09/2018

ANUNŢ DE PARTICIPARE  LA PROCEDURA PROPRIE pentru evenimentul “Spectacol de muzică populară” din data de 16.09.2018

 

          În conformitate cu "NORMA INTERNĂ pentru instituirea  Procedurii proprii" privind modalitatea de organizare și desfășurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice din categoria celor incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 , actualizată privind achizițiile publice, autoritatea contractantă Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș  vă invită să depuneți oferta pentru spectacolul de muzică populară din data de 16.09.2018.

            Modalitatea de atribuire: încheiere contract;

           Denumirea: Spectacol de muzică populară – Im memoriam Ariton Tarnu care va avea loc în data de 16 septembrie  2018 la Sala Traube din localitatea Mediaș,

           Cod C.P.V. 79952000-2 Servicii  pentru evenimente

           Serviciile  care se vor achiziționa în cadrul evenimentului sunt:

           Interpretare de muzică populară de către următorii interpreți:

  1. Robert Târnaveanu
  2. Ansamblul Purtata
  3. Anca Branea
  4. Costel Popa
  5. Ilie Dura
  6. Luminița Dejan

         Sursa de finanțare Bugetul local aprobat prin HCL nr. 38/2018;

         Serviciile prestate trebuie specificate de către ofertanți în oferta depusă.

        Termenul limită de depunere  a ofertelor 10.09.2018 ora 13:00 la adresa  Piața Corneliu Coposu, nr.3, camera 7, Localitatea: Mediaș, Judeţ ul: Sibiu; Cod poștal: 551017 sau la adresa de email cultura@primariamedias.ro

        Limba în care trebuie redactate ofertele: Limba română,

        Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta: 10 zile de la termenul limită de primire a ofertelor 

        Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.