MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Cabinet Primar

Cabinet Primar

Cabinet Primar.

Este organizat şi funcţionează în directa subordonare a Primarului municipiului Mediaş.

Atribuţii:

 1. Colaborează cu presa locală şi naţională prin furnizarea informaţiilor de interes public privind activităţile desfăşurate de municipalitate.
 2. Organizează conferinţele de presă
 3. Stabileşte întâlnirile radio şi tv ale reprezentanţilor Primăriei municipiului Mediaş.
 4. Promovează în mass –media evenimentele culturale, sportive şi sociale organizate de municipalitate.
 5. Primeşte înscrierile în audienţă de la Centrul de Infromare pentru Cetăţeni , le transmite compartimentelor implicate, participă la audienţele primarului, urmărind in funcţie de rezoluţie, modul de rezolvare;
 6. Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului municipiului Mediaş prin adresa de e-mail şi pe adresa poştala a primăriei;
 7. Se documentează, în vederea informării Primarului în legătură cu modul în care personalul cu funcţie de conducere (şef direcţie, serviciu, birou) realizează perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, cum se preocupă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei, a dotărilor acesteia şi pentru reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum şi pentru asigurarea securităţii materialelor cu conţinut secret şi contracararea scurgerii informaţiilor vizând aceste materiale;
 8. Îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, specifice Primăriei;
 9. Îndeplineşte şi alte sarcini date de şefii ierarhici;
 10. Întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea serviciului;
 11. Colaborează cu toate direcţiile, serviciile şi birourile din cadrul instituţiei;
 12. Colaborează pentru desfăşurarea activităţii cu toate instituţiile de stat şi private, cetăţeni, mass-media locală şi naţională, ONG-uri etc.;
 13. Organizează întâlniri cetăţeneşti în instituţie şi în afara ei la care participă primarul şi viceprimarul împreună cu responsabili de compartimente pe domenii de activitate.
 14. Întreţinerea relaţiilor cu partenerii din ţară si străinătate (primăriile oraşelor înfrăţite si cu instituţii si organizaţii din străinătate);