MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Fiscala Locala

Anunturi Directia Fiscala Locala

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Direcția Fiscală Locală Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
   În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
    - dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 
  Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

 

ANUNTURI OBLIGAŢII FISCALE

--------

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

PERSOANE FIZICE DECIZII DE IMPUNERE

* Tabel cu persoane fizice pentru care s-au emis decizii de impunere la data de 19.01.2018 - în cazul în care nu ați primit prin poștă decizia de impunere, o puteți ridica de la sediul Direcției Fiscale Locale

 

PERSOANE FIZICE SOMAŢII, TITLURI EXECUTORII, POPRIRI, INSOLVABILI

- Anunţ nr.18723/04.06.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunț nr.19088/07.06.2018 - emitere popriri

- Anunț nr.19101/07.06.2018 - somații și titluri executorii

- Anunț nr.19365/12.06.2018 - somații și titluri executorii

- Anunţ nr.19801/14.06.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.19865/15.06.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.19870/15.06.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.20913/29.06.2018 - poprire, somaţii şi titluri executorii

- Anunț nr.21980/12.07.2018 - emitere popriri

- Anunț nr.22103/16.07.2018 - emitere popriri

- Anunţ nr.23349/02.08.2018 -somaţie şi titlu executoriu

PERSOANE JURIDICE

* Tabel cu persoane juridice pentru care s-au emis decizii de impunere la data de 19.01.2018 - în cazul în care nu ați primit prin poștă decizia de impunere, o puteți ridica de la sediul Direcției Fiscale Locale

 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3

 Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

-----

A N U N Ţ

   În conformitate cu prevederile art.28 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la casieriile autorităţii administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau poştă electronică, organului din care acesta face parte ( https://politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-teritoriale).

    Plata amenzilor se poate efectua şi cu cardul bancar prin intermediul internetului la adresa www.ghiseul.ro secţiunea <PLĂTEŞTE AMENZI> ; "Judeţul" - Sibiu; "Instituţie" - Mediaş, pentru care contribuabilii nu datorează comision.

Termen de plată "în cel mult 48 de ore", pentru amenzi aplicate în baza unor acte normative care fac referire la prevederile O.G. nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia amenzilor de circulaţie aplicate potrivit O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Data încheierii/comunicării procesului verbal Zilele de achitare a jumătate din minimul amenzii
LUNI  se poate achita LUNI, MARŢI şi MIERCURI
MARŢI  se poate achita MARŢI, MIERCURI şi JOI
MIERCURI  se poate achita MIERCURI, JOI şi VINERI
JOI  se poate achita JOI, VINERI şi LUNI
VINERI  se poate achita VINERI, LUNI
SÂMBĂTĂ  se poate achita numai LUNI
DUMINICĂ  se poate achita LUNI şi MARŢI

--------------

 Anunț concurs promovare nr.21199 din 03.07.2018