MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Fiscala Locala

Anunturi Directia Fiscala Locala

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Direcția Fiscală Locală Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
   În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
    - dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 
  Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

 

ANUNTURI OBLIGAŢII FISCALE

--------

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

 

PERSOANE FIZICE

- anunţ înfiinţare poprire nr.17167 din 22.04.2019

- anunţ nr.17351 din 23.04.2019 - emitere somaţie şi titlu executoriu

- anunţ nr.17355 din 23.04.2019 - emitere somaţie şi titlu executoriu

- anunţ vânzare bunuri nr.18409 din 07.05.2019

- anunţ nr.20877 din 30.05.2019 - emitere decizie

PERSOANE JURIDICE

- somaţie şi titlu executoriu nr.217402, 217401 din 06.05.2019; Ecotextil S.R.L.

 

 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3

 Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

--------