MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ PUBLIC - cu privire la lista proiectelor care au întrunit un punctaj total minim de 60 puncte - Agenda CULTURALĂ - sesiunea de selecție nr. 1 din anul 2017

 


   Anunț public cu privire la lista proiectelor care au întrunit un punctaj total minim de 60 puncte, conform Procesului Verbal al Comisiei de evaluare și selecție al proiectelor culturale, nr. 523/08.05.2017, fiind astfel eligibile spre a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, sesiunea de selecție nr. 1din anul 2017.

 

 

Nr. Crt.

Solicitant

Denumire proiect

 
 
 

1

Asociaţia “Mediaş 750 de ani”

Mediaş – oraş în sărbătoare 

 

2

Asociaţia Internaţională a poliţiştilor regiunea Sibiu – International Police Association – I.P.A.

“Bucătarii din Civitas Mediensis 750”

 

3

Asociaţia Uniunea Tineretului Democrat Maghiar Mediaş

Publicaţia Culturală “Nagy- Kukullo”

 

4

Asociaţia Rotaract Club Mediaş

Cupa”Mediensis”la dezbateri academice ediţia a IV a

 

Componenţa Comisiei de evaluare şi selecţie:

 

Viceprimar Mun. Mediaş, Thellmann Christine – Preşedinte

Teglaş Ferencz – specialist în domeniul cultural -  membru

Păucean Angela - specialist în domeniul cultural -  membru