MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Dezbatere publică proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș,

Primarul Municipiului Mediaș adduce la cunoștință public faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România“, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email primaria@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 6 martie 2018. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

Proiectul de hotărâre, expunerea de motive si regulamentul pot fi consultate atât pe site-ul municipalității – aici, aici si aici, cât și la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Mediaș.