MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Mediaș

Primăria Municipiului Mediaș aduce la cunoștință publică faptul că urmează să inițieze un Proiect de Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Mediaș.

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris, până la data de 10 aprilie 2018 propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la documentația care urmează a fi supusă aprobării, folosind ca date de contact: mail primaria@primariamedias.ro, fax 0269/841198, sau direct la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, din cadrul Primăriei Mediaș.

De asemenea, în data de 11 aprilie 2018, cu începere de la ora 16:00, va fi organizată o întâlnire la sediul Primăriei Mediaș, la care sunt invitați să participe toți cetățenii interesați.

Documentația supusă aprobării poate fi consultată aici, sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni.