MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ licitație publică pentru închiriere spaţiu – str.Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.294/2021.

Spațiul este compus din 4 camere cu suprafața utilă totală de 67,82 mp și dependințe (baie, 2 holuri, magazie), cu suprafața utilă totală de 37,63 mp, parte din construcția identificată CF nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324-C1 și teren aferent cu suprafața totală de 494,24 mp (472 mp aferent construcției identificat în CF nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324 și 22,24 mp aferent accesului (reprezentând cota de 139/250 din 40 mp) identificat în CF nr.108121 Mediaș nr. top 249/3-250/3).

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 12.11.2021 – 03.12.2021.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 03.12.2021, ora 13:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 07.12.2021 ora 10:00.