MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul interviului la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

Comisia de concurs

   Rezultatul interviului

la concursul organizat în data de 03.11.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de conducere specifice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș, de Secretar general al municipiului, gradul II

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:                                                                                                                              

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul interviului

Rezultatul interviului

1.

   ID - 18350

Secretar general al municipiului, gradul II

99,2

 

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

  • Afişat astăzi 03.11.2022 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

  

Secretar comisie,

Bicu Cristina