MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 26.06.2018 de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcţii contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate debutant pe perioadă determinată de 3 luni în lunile de vară ( iulie, august şi septembrie 2018), din cadrul Compartimentului Centru de Informare și Promovare Turistică

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

 

FODOR MARIA ALEXANDRA

 

 

Inspector de specialitate debutant

 

RESPINS

Nu deţine diploma de licenţă.

  • Datorită faptului că nu sunt candidaţi admişi concursul este încheiat.

Afişat astăzi  21.06.2018 ora 1300  pe site-ul  Primăriei  Municipiului Mediaş.