MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Ion C. Brătianu

ANUNŢ

Inițiatorul SC AME BETA SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire centru medical de nefrologie și dializă P+1, totem, amenajare incintă” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ion C. Brătianu nr.26,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 10.02.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro .

plan de incadrare

plan de reglementari