MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Buget

Buget

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 2 din L 52-2003, dată fiind afişarea pe site-ul www.primariamedias.ro a proiectului de buget pentru anul 2012 la data de 28/12/2011 şi date fiind dispoziţiile alin. 4 şi 8 din actul normativ mai sus menţionat, autoritatea publică locală, anunţă faptul că până la data de 27.01.2012 se pot formula propuneri, sugestii sau opinii cu caracter de recomandare asupra Proiectului de Hotărâre supus dezbaterii publice.
Indicatori ianuarie 2012       --> vizualizati aici