MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt - Plan Urbanistic Detaliu

ANUNŢ 

Inițiatorul Zălar Constantin Elvis,  prin c.arh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spălătorie auto și spațiu comercial” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, șos.Sibiului  nr.146, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 27.01.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului Zălar Constatin Elvis cu domiciliul în mun. Mediaș str. Al.Papiu Ilarian  nr.7 .

Plan de incadrare

Plan reglementari urbanistice