MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț actualizare Plan Urbanistic Zonal str. Ghe.Lazăr

ANUNŢ

Inițiatorul  Primăria Municipiului Mediaș, aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a actualiza  Planul Urbanistic de Zona  “ Construire cartier de locuințe”  str. Ghe. Lazăr, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.03.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan încadrare

plan reglementări urbanistice