MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere Plan Urbanistic Detaliu str. Titus Andronic

ANUNŢ

Inițiatorul dl. Szekely Laszlo ,  prin c.arh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire sală de evenimente festive, împrejmuire, racorduri utilități” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Titus Andronic  fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 22.07.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului dl. Szekely Laszlo cu domiciliul în mun. Mediaș str. Margaretelor  nr.13 .

plan de incadrare

plan reglementari