MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere Plan Urbanistic Detaliu str.Baznei fn

ANUNŢ

Inițiatorul Boar Vasile,  prin carh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spălătorie auto și vulcanizare( inclusiv utilități)” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Baznei  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.11.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului Boar Vasile  cu domiciliul în mun. Mediaș str. Hula Veche  nr.13A .

Plan de incadrare

Plan reglementări