MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere Plan Urbanistic Zona- Centru Vechi Ighișul Nou

ANUNŢ

Inițiatorul  Primăria Municipiului Mediaș,  prin SC Urbis Geoproiect SRL – șef proiect Dr. Urb. Mădălina Moţcanu-Dumitrescu aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zona  “ PUZ pentru Zona Protejată Centru Vechi – Ighișul Nou ” ,conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 16.11.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

 

Plan de incadrare

Plan de reglementări