MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere Plan Urbanistic Zonal str. Socului

ANUNŢ

Inițiatorii Mărginean Solomon și Mărginean Silvia ,  prin c.arh. Rusu Sever aduc la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire casă de locuit, împrejmuire și branșamente” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Socului fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 09.08.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului dl. Mărginean Solomon și d-na Solomon Silvia cu domiciliul în mun. Mediaș str. Calafat  nr.2, bl.8, sc.B, ap.17 .

plansa incadrare

plansa reglementari