MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD ”Construire locuință” str.Moșnei fn

ANUNŢ

Inițiatorii  Țichindelean Tudor și soția Țichindelean Adriana,  prin arh. Roxana Ioana Dan  aduc la cunoştinţa  publicului interesat, intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Construire locuință și împrejmuire” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 26.05.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorilor Țichidelean Tudor și soția Țichidelean Adriana  cu domiciliul în Mediaș str. Feleac nr.5.

plan încadrare

planșă reglementări