MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Brateiului

ANUNŢ

Inițiatorul SC GAMMIS SRL,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spălătorie auto self service” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Brateiului fn,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.06.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari