MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Brateiului fn

ANUNŢ

Inițiatorul  SC RICON MET SRL reprezentată de Buzas Elena,  prin arh. Minea Alexandra Lucia aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Amplasare stație de betoane mobilă pe platforma preexistentă” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Ferma Brateiu fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 10.04.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului SC Ricon Met SRL prin Buzas Elena  cu domiciliul în Mediaș str. Turda  nr.8, bl.21, sc.C, ap.6.

plan de încadrare

plan reglementări