MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Gării fn.

ANUNŢ

 

Inițiatorul  BĂNCEU  Răzvan-Ioan reprezentant al SC Aterm SRL,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Construire hală producție, platformă depozitare, împrejmuire și montare firmă luminoasă” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Gării fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 10.04.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului SC Aterm SRL  cu domiciliul în Mediaș șos. Sibiului  nr.48, bl.9, ap.7.

plan încadrare în zonă

plan reglementări