MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD, str. Moșnei fn.

ANUNŢ

Inițiatorul Hațegan Marius ,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire casă de locuit, împrejmuire, branșament” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 31.07.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de situație

încadrare în zonă

plan de reglementări