MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt initiere P.U.D. str. Mosnei nr 64

Inițiatorul d-na Bîrcea Gabriela ,  prin c.arh. Rusu Sever aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire spălătorie auto și spațiu comercial” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei  nr.64, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 23.03.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului d-na Bîrcea Gabriela cu domiciliul în mun. Mediaș str. Moșnei  nr.64 .

Incadrare in zona

Plansa reglementari