MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

anunț inițiere PUD str. Nisipului fn

ANUNŢ

Inițiatorul  Andras Albert reprezentant al SC PO&AA BOOM SERVICE SRL,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu  aduce la cunoştinţa   publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Construire spălătorie auto” ,  pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Nisipului fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.06.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului SC PO&AA BOOM SERVICE SRL  cu domiciliul în Vărșag,  nr.499/B, jud.Harghita.

planșă încadrare

planșă reglementări