MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Valea Lungă fn.

ANUNŢ

 

Inițiatorul  SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș ,  prin arh. Viorel Mihail  Neamțu aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Modernizare sediu depozit central Transgaz ” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Valea Lungă fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 15.03.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro .

plan incadrare

plan de reglementari