MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Binder Bubi fn

ANUNŢ

Inițiatorul Man Ioan Sorin,  prin arh. Cosma Cosmin Virgil aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire locuință individuală D+P, garaj, împrejmuire și branșamente utilități” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Binder Bubi fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 11.05.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan încadrare

plan reglementări