MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Hotar Fukuschdorf fn

ANUNŢ

Inițiatorii Arnăutu Gheorghe și soția Arnăutu Ibolyka-Zoriko,  prin carh. Rusu Sever aduc la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire locuință cu anexe și împrejmuire” ,  pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Hotar Fukuschdorf  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.06.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorilor Arnăutu Gheorghe și soția Arnăutu Ibolyka-Zoriko cu domiciliul în mun. Mediaș str. Feleac  nr. 1, bl.6, sc.D, ap.48 .

plan încadrare

plan reglementări