MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str.Stadionului nr.92

ANUNŢ

Inițiatorul SC Electrometalurgie SRL,  prin arh. Gosav Paula aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Detaliu  : “ Construire hală industrială de producție și depozitare cu spații administrative P+E parțial, amenajări exterioare, amplasare firme luminoase, totem și catarge, rețele de incintă și deviere traseu conductă de gaze naturale ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Stadionului nr.92,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 17.11.2020 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan de reglementari

plan situatie existenta