MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ ”Construire locuinte” Voju Gheorghe

ANUNŢ

Inițiatorul Voju Gheorghe,  prin arh. Paul Mihaela aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire locuințe” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, sos. Moșnei  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 23.08.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului Voju Gheorghe  cu domiciliul în mun. Mediaș str. Anton Pann  nr.72 .

plan încadrare

plan reglementări