MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ șos.Sibiului

Inițiatorul d-na Moldovan Cristina reprezentant al SC DEKO DOORS SRL ,  prin arh. Paul Mihaela aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire hală de producție și locuințe”,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, șos. Sibiului  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 12.05.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului d-na Moldovan Cristina cu domiciliul în mun. Mediaș str. Principele Ștefan Bathory nr.38 .

Plan incadrare

Plan reglementari