MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Hotar Fukuschdorf

Inițiatorul dl. Schuller Cristian,  prin carh. Rusu Sever  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire locuințe”,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, Hotar Fukuschdorf  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 12.05.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului dl. Schuller Cristian cu domiciliul în mun. Mediaș str. Graia de Jos  nr.35 .

Plan incadrare

Plan reglementari