MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Iuliu Maniu fn

ANUNŢ

Inițiatorii Tarnu Florin Mihai și soția Mihai Elvira Nicoleta,  prin arh. Corduban Carmen aduc la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal : “ Dezmembrare imobil în vederea construirii de  locuințe” ,  pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Iuliu Maniu  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 14.06.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorilor Tarnu Florin Mihai și soția Mihai Elvira Nicoleta  cu domiciliul în localitatea Ighișul Nou str. Bisericii   nr. 56 .

plan de încadrare

planșă reglementări