MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Moșnei

ANUNŢ

Inițiatorul dl. Ignat Dumitru Daniel ,  prin carh. Rusu Sever  aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  Zonal  : “ Construire locuințe”,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei  fn, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 21.07.2017 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, și la adresa inițiatorului dl. Ignat Dumitru Daniel cu domiciliul în mun. Mediaș str. Dorobanților nr.5,bl.21, ap.4 .

plansa incadrare

plansa reglementari