MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Moșnei fn

ANUNŢ

Inițiatorul  Rusu Vasile,  prin arh. Tudor Sorin Smaranda  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zona  “ Construire casă de vacanță și împrejmuire” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Moșnei fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 18.05.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului Rusu Vasile cu domiciliul în Mediaș str. Anton Pann nr.56.

plan de încadrare

plan de reglementări