MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Piloților

ANUNŢ

Inițiatorul  Buzean Ionuț Arghir,  prin arh. Dan Roxana Ioana  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic de Zona  “ Construire locuințe” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Piloților fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 06.02.2018 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro,  și la adresa inițiatorului Buzean Ionuț cu domiciliul în Mediaș str. Păstorilor de Jos  nr.25.

 

planșă încadrare

planșă reglementări