MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ: SIBIU

Denumire UAT: MEDIAȘ

Sectoare cadastrale: 5, 6, 7, 25, 33, 34, 35, 37 și 48

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ SIBIU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 25, 33, 34, 35, 37 și 48 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 09.08.2022

Data de sfârșit a afișării: 08.10.2022

Adresa locului afișării publice: Municipiul MEDIAȘ, Piața Corneliu Coposu, nr. 3,  județul Sibiu.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Municipiului MEDIAȘ.

 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Municipiului MEDIAȘ luni, miercuri și joi între orele 8.00 – 16.00, marți între orele 8:00 – 18:00 și vineri între orele 8.00 – 13.00.

 

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/