MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare prin licitatie publica a unor terenuri dom.privat al mun.Medias str.A.Vlaicu

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 3/2019 anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

Terenurile sunt situate în intravilanul municipiului Mediaș str. Aurel Vlaicu, destinate dezvoltării industriei nepoluante conform Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Mediaș.

Prețul minim de pornire a licitației pentru fiecare imobil este:

607.000 lei - CF Mediaș nr. 16.192 sub nr. cadastral/topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/7 teren în suprafață de 10.000 mp.

607.000 lei - CF Mediaș nr. 16.193 sub nr. cadastral/topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/8 teren în suprafață de 10.000 mp.

607.000 lei - CF Mediaș nr. 16.194 sub nr. cadastral/topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/9 teren în suprafață de 10.000 mp.

625.000 lei - CF Mediaș nr. 16.195 sub nr. cadastral/topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/10 teren în suprafață de 10.320 mp.

 (la care se adaugă TVA).

Licitația va avea loc joi, 28 februarie 2019 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta miercuri 20 martie 2019 ora 10,oo

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 7 februarie 2019 – 27 februarie 2019 ora 15,oo la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, în caz de neadjudecare termenul se prelungește până la data de 19 martie 2019 ora 15,oo.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.