MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

BORDEROU notare proba practică desfăşurată în data de 27.10.2017 ora 10.00 la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală de în cadrul D.A.D.P. Mediaş

BORDEROU notare  proba practică

desfăşurată în data de 27.10.2017 ora 10.00

la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de natură contractuală  - muncitori

în cadrul D.A.D.P. Mediaş

 

 

Nr.

Numele şi prenumele candidaţiilor

Președinte

comisie

Membru comisie

Membru comisie

Punctaj final

Proba practică

Rezultat

Proba practică

1

Luchian Mihaela

94

95

96

95

Admis

2

Moldovan Mircea

92

89

93

91

Admis

3

Pintea Marian

86

74

87

82

Admis

4

               Grito Florin

69

68

76

71

Admis

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform H.G. nr.286/2011. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Cindea Luminita - Inspector de Specialitate.